Panama – hvad bankerne ikke havde brug for

Vi er de seneste par uger blevet noget klogere på, hvad de i banken (også) gør efter tre. Efterspillet til dokumentaren vi­ste en sektor, der har problemer med troværdigheden. Filer­ne fra Panama dukkede op på et såre ubelejligt tidspunkt. Nordea, Danmarks næststørste bank, har på det seneste løst billet til en tur i mediemøllen. At … Læs mere

Kapitalkravene – ikke nogen hindring for udlån

Pengerigelighed. Den finansielle sektor vil gerne have lem­pet kapitalkravene. Det er der næppe nogen grund til. De fle­ste banker opfylder kravene med en bred margin, og den ne­ga­tive rente tilskynder bankerne til at udlåne likviditeten. Jesper Rangvid og Jonas Kragh offentliggjorde i sidste uge en rapport om den effekt, skærpede individuelle krav til solvensen har … Læs mere

Nykredit – et hus i splid med sig selv?

Børsnotering. En måned før valget til repræsentantskabet gør Nykredits le­delse op med 165 års foreningseje. Nykredit skal på børsen. Be­styrelsen siger, at Nykredit mangler kapital. Men er det rigtigt? Og hvorfor mangler Nykredit kapital? Nykredit planlægger en børsnotering. Det meddelte realkreditmastodonten den 4. februar. Der ventes at gå 12-24 måneder, før Nykredit Holding er parat … Læs mere

Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

Mere brok. Peter Gæmelke – fungerende formand for NLP, en forening af forsikringstagere i Nordea Liv & Pension (tidligere Tryg Liv amba) – lod sig den 23. d.m. interviewe af dagbladet Jyllands-Posten. Gæmelke mener, at NLP i demokratisk henseende er det ypperste, verden endnu har set. Gæmelke, der ikke gider mere brok, benyttede lejligheden til … Læs mere

Foreningen NLP’s bestyrelse på gale veje

Der er valg til repræsentantskabet i Foreningen NLP. Foreningen, der bogfører en formue på 8 milliarder kroner, omfatter kunderne i det tidligere Tryg Liv (nu Nordea Liv & Pension). Indtil 1999 ejede livsforsikringskunderne og skadesforsikringskunderne i forholdet 35:65 forsikringskoncernen Tryg gennem TryghedsGruppen smba. På udflugt med Nordea I 1999 fusionerede Tryg med Unibank. Året efter … Læs mere

Man gjorde et gensidigt selskab fortræd

Kundekapital. En historieløs bestyrelsesformand i foreningen NLP – det gamle gensidige livsforsikringsselskab Tryg – omgås med planer om at stille medlemmernes kapital til rådighed for Nordea Liv & Pension A/S. En farce er forbi, en ny kan begynde. I morgen (19. januar 2016) indledes valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Denne gang i Region Sjælland. Endnu en gang … Læs mere

Nykredit – en forening eller hvad?

Medlemsindflydelse. Uroen om Nykredit skal ses i lyset af den utilstrækkelige lovgivning, der regulerer omdannelsen af ko­ope­ra­tive virksomheder til ak­tie­sel­skaber. Myndighederne, der for­ud­sættes at vær­ne medlemmernes interesser, har svigtet. Den 23. april 2009 holdt Realkreditrådet årsmøde. Nykredits koncernchef, der var formand for rådet, glædede sig over at kunne byde velkommen til økonomi- og erhvervsminister Lene … Læs mere

Kick-back eller returkommission?

Investeringsforeningerne. Med et års forsinkelse forventes en arbejdsgruppe i december at fremlægge en rapport, der skal pege på et alternativ til den kontroversielle formidlingsprovision – en ”skjult” provision, som investorerne betaler til bankerne. I april i fjor nedsatte erhvervsministeren en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på den såkaldte formidlingsprovision, som investeringsforeningerne betaler til pengeinstitutterne. Baggrunden … Læs mere

Hvordan 40 milliarder kroner blev væk

Der er udskrevet valg til repræsentantskabet i den nyetablerede forening NLP fmba, der i august blev udskilt af TryghedsGruppens smba. Også i TryghedsGruppen er der udskrevet valg til repræsentantskabet. Dog kun i region Sjælland. TryghedsGruppen præsenterer sig som en medlemsbaseret virksomhed. Udtrykket er et produkt af den selskabsretlige hjemmesløjd, der er en del af hverdagen … Læs mere

Andelskassernes svanesang

Med den planlagte kapitaludvidelse i DAB står andelskasserne til at miste kontrollen med det, der tid­­ligere var deres fælles bank. De kooperative banker kom al­drig til at spille nogen større rolle i Danmark. Hvad er grunden hertil? Manglende lov­­giv­ning eller blot almindelig uformåenhed? I gamle dage – det er 25 år siden – spillede det … Læs mere

Reguleringen, der gik i fisk

Dansk fiskeri er kvoteret. Fiskerne blev i 2005 tildelt retten til en fast an­­del af den årlige kvote. Fiskerettighederne, der er om­sæt­telige, er ble­­vet kapitaliseret. Den nuværende genera­ti­on af fiskere har ind­draget ressourcerenten, der tilhører os alle. Den 8. september løb DR2’s udsendelse Kvotekonger og små fisk over skærmen. Udsendelsen gav et tankevækkende indblik i … Læs mere

Forsikringsselskaber eller pengemaskiner?

Dansk skadesforsikring har udviklet sig til en sand penge­ma­skine. Aktionærerne er blevet målet, forsikringstagerne midlet. Over en halv snes år er prisen for at få dækket en forsikrings­ska­de steget med 16-17 pct. Vi mangler de gensidige sel­skab­er. I et interview til Berlingske den 10. august adviserede Topdanmarks topchef Christian Sagild billigere forsikringer. Skadesforsikringsselskaberne har de … Læs mere

Myndighederne har svigtet forsikringstagerne i opgøret om TryghedsGruppens formue

Den 6. august tager TryghedsGruppens bestyrelse det endelige opgør om selskabets formue på 40 milliarder kroner. Medlemmerne, forsikringsselskabets kunder, der ejer de mange penge, står til at blive de store tabere, hvis bestyrelsen tromler sin vilje igennem. TryghedsGruppen, Trygs moderselskab, har i mange år kæmpet med svære identitetsproblemer. TryghedsGruppen er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, … Læs mere

Græsk roulette

Den græske tragedie har antaget karakter af et pokerspil uden loft over indsatsen. Hvem blinker først? Tsipras eller Merkel? Det intense drama har fjernet opmærksomheden fra de sande skyldige: den politiske elite, der overtog magten efter militærjuntaen, og de inter­na­­tionale långivere. Sammenbruddet i Grækenland er en tragedie uden helte. Interessen samler sig om skurkene. Men … Læs mere

Midt i en valgkamp

Politikerne vægrer sig ved at foretage den helt nød­­vendige priori­te­­ring. Auto­mat­reaktionen er flere og større bevillinger – pakker – hver gang et nyt pro­blem popper op. Resultatet er blevet en vul­gær kvan­­tificering af dansk politik. Og en oppustet offentlig sektor.  På torsdag skal vi til stemmeurnerne. Der er valg til Folketinget. Valgkampen raser. Politikere, som … Læs mere