BRF – hvordan 8 milliarder kom på afveje

Med salget af BRFkredit i 2014 står BRFfonden tilbage uden et reelt formål. Fonden er uden de karakteristika, der sædvanligvis kendetegner en fond. Eksempelvis er BRFfonden uden et almennyttigt formål. Alligevel kunne fondens bestyrelse i 2014 trække sig tilbage til ubemærketheden med en større formue. I februar 2014 solgte BRFfonden sit realkreditselskab, BRFkredit, til Jyske … Læs mere

Huno om fondsgovernance

Med et markant udfald mod de erhvervsdrivende fonde har Jørgen Huno medvirket til at sætte fokus på god fonds­gover­­nance. Men karrieren i Trygs moderselskab styrker ik­ke Hunos tro­vær­dighed. Jørgen Huno Rasmussen, der netop er udtrådt af dobbeltrollen som bestyrelsesformand i Tryg og TryghedsGruppen – en fondslignende konstruktion, der er majoritetsaktionær i forsikringsselskabet – fandt på … Læs mere

Har markedet altid ret?

På Wall Street, alle aktiemarkeders moder, udtrykker man vo­latiliteten i markedet ved et såkaldt VIX indeks – frygtens in­deks. Forleden week­end steg indekset med 118 pct. Det skul­le jo nok skræmme investorerne til at handle nogle ak­tier. Er det et varsel om et andet pengepolitisk vejrlig? I perioden 1993-2005 havde jeg jævnligt lejlighed til at … Læs mere

Peter Gæmelke og Norliv

I en kommentar i Berlingskes netavis den 13. februar 2018 går Peter Gæmelke, formand for bestyrelsen i Norliv – foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension, i rette med indlægget på min blog den 8. februar 2018, Norliv og Nordea – et uskønt parløb. Gæmelkes kommentar kalder på en replik. Et problematisk samliv med … Læs mere

Norliv og Nordea – et uskønt parløb

Danmark er velsignet med et antal uægte fonde, som viser sig at være erhvervsdrivende foreninger, der agerer som fonde og ofte kalder sig fonde. De uægte fonde er kendetegnet ved, at de er skattepligtige. Til gengæld er de ikke under tilsyn. Det bedst kendte eksempel er Realdania. For et par år siden fik vi en … Læs mere

Nordea har gjort det. Igen, igen.

Nordea, der i 2000 udmanøvrerede forsikringstagerne og gjor­­de sig til ejer af det gamle gensidige Tryg Liv, har tømt kun­dernes lommer. Nordea tilbagesælger nu Nordea Liv & Pen­­sion til forsikringstagerne, som ejede selskab­et, da Nor­de­a kom forbi. I fem år havde Nordea Liv & Pension været til salg. Den 20. december 2017 fik Nordea bid. … Læs mere

Hvem ku’ – Alku!

Tryg har købt forsikringsselskabet Alka. For svimlende 8,2 mil­liarder kroner kr. Tryg er blevet større, for­sik­ringstager­ne har mistet et alternativ til de kommer­ci­el­le ud­bydere, og Al­­kas aktio­næ­rer er blevet forgyldt. Fagbe­væ­­gel­sen har solgt sit guld­æg for ussel mammon, lyder det fra Blik & Rør. Tryg har de senere år haft svært ved at holde balancen. … Læs mere

Har Nykredit et forklaringsproblem?

Forenet Kredit, foreningen af låntagere i Nykredit, har besluttet sig for at sælge 11 pct. af aktiekapitalen i holdingselskabet for at skaffe penge i kassen. Kunderne vil miste indflydelse. Nykredits egenart som foreningsejet institut står for fald. Men det får ikke nytte. I bestyrelsen for Forenet Kredit, der har bundet sig fast til masten, er der … Læs mere

Hvem skal eje Nykredit – kunderne eller kapitalen?

Koncernledelsen har besluttet at kaste foreningsejede Nykredit i favnen på storkapitalen. Interessekon­flikt­erne er åbenbare. Repræsentantskabet bør af­kræ­ve ledelsen en seriøs vurdering af alternativerne til salget, der kalder på en urafstemning. Nykredit-koncernen befinder sig i en svær identitetskrise. Tilsyneladende aner koncernen ikke, hvad den skal stille op med sig selv. Bidragssatserne er i top; det samme … Læs mere

Kan man sagsøge sig selv?

Trivielle divergenser i erhvervslivet er blevet et eldorado for hjælpsomme advokater, der ikke tager det så tungt med ju­rist­­­løftet, hvor­efter den håbefulde cand. jur. aldrig viden­de må råde nogen til ufornødne processer. Et antal amerikanske investorer har anlagt et gruppesøgsmål mod Novo Nordisk. Investorerne søger erstatning for skuffede forventninger. I august 2016 oplyste Novos ledelse, … Læs mere

Om kulbrinteskat og kvotekonger

I 1982 indførte vi en særlig afgift på udnyttelsen af ressour­cer­ne i undergrunden. Hvorfor valgte vi da 20 år senere at over­lade ressourcerne i havet til en snæver kreds af personer? Som A.P. Møller i 1962 fik fiskerne en eneretsbevilling. Gratis. Den 15. august 2017 offentliggjorde Rigsrevisionen sin beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Seks … Læs mere

Fra elværksbestyrere til el-konger

Elselskaberne havde i 2004-05 held til med hjælp fra staten at unddrage elforbrugerne en opsparing på 60 milliarder kroner. Danmarkshistoriens største togrøveri, som Svend Auken kaldte forløbet. Der er behov for lovgivning for at redressere forløbet. Over sommeren er vi blevet underholdt med farverige beretninger om konger. Snart er det el-konger, snart er det kvotekonger. … Læs mere

NORLIV – en skandale i milliardklassen

Uden at nogen rigtigt har bemærket det, er det lyk­­kedes en lil­le kreds af personer at skabe en ulovbe­stemt fond på 8 milliar­der kroner for andre folks penge. Andelsbevæ­gel­sen blev for­rådt i forløbet. Myndighedernes rolle er ufor­ståe­lig. For mange af de kooperative virksomheder, der tidligere fyldte meget i den finansielle sektor, betød 1990’erne et farvel. … Læs mere

Eik – når letter tågen?

Som garant overtog Finansiel Stabilitet Eik Bankis virksomhed efter lov om finansiel stabilitet. Den senere ledelse valgte at opfatte virksom­heds­overdragelsen som en handel mellem to uafhængige parter med mod­satrettede interesser. Det kom der mange forviklinger ud af. Siden TAKS den 3. februar 2017 afgjorde Skattamálið, har Færøerne været indhyllet i tåge. Og der er ikke … Læs mere