Nordea har gjort det. Igen, igen.

Nordea, der i 2000 udmanøvrerede forsikringstagerne og gjor­­de sig til ejer af det gamle gensidige Tryg Liv, har tømt kun­dernes lommer. Nordea tilbagesælger nu Nordea Liv & Pen­­sion til forsikringstagerne, som ejede selskab­et, da Nor­de­a kom forbi.

I fem år havde Nordea Liv & Pension været til salg. Den 20. december 2017 fik Nordea bid. Banken, der ikke havde nødigt at gå over åen efter vand, solgte sit livs- og pensionsforsikringsselskab til selskabets egne kunder.

Pensionsselskabet salgsmodnes

Inden det kom dertil, havde Nordea trukket en betydelig kapital ud af livs- og pensionsforsikringsselskabet. I 2. halvår 2016 bevilgede Nordea sig selv et ekstraordinært udbytte på 2,8 milliarder kroner. I 1. halvår 2017 hev Nordea yderligere 0,6 milliarder kroner ud som udbytte.

Inden for et år tømte Nordea livs- og pensionsforsikringsselskabet for halvdelen af selskabets egenkapital. Ved udgangen af 1. halvår 2017 holdt Nordea Liv & Pension en egenkapital på blot 2,9 pct. af selskabets forsikringsmæssige forpligtelser. Selskabet var blevet ”salgsmodnet”.

Allerede i november 2016 solgte Nordea for 2,2 milliarder kroner 25 pct. af Nordea Liv & Pension til selskabets kunder repræsenteret ved foreningen Norliv. Kort før jul solgte Nordea for 3,5 milliarder kroner yderligere 45 pct. af aktiekapitalen til kunderne. Det er aftalt, at kunderne inden for de næste 3 år for 2,3 milliarder kroner skal erhverve de resterende 30 pct. af aktiekapitalen.

Nordea har rundbarberet sine kunder

Kunderne skal betale i alt 8 milliarder kroner for Nordea Liv & Pension. Det svarer til 185 pct. af den bogførte egenkapital i livs- og pensionsforsikringsselskabet. Nordea har rundbarberet sine kunder. Foreningen Norliv blev stiftet i august 2015 med en kapital på netop 8 milliarder kroner, der hidrører fra et salg af 35 pct. af TryghedsGruppen. Kassen er tom; Nordea er kommet i mål.

Men Norlivs bestyrelse lærte i processen et og andet om, hvordan man tømmer et selskab. Over for sine måbende medlemmer oplyser Norliv, at den resterende købesum – 2,3 milliarder kroner – skal udredes med et aktietilbagekøb, som finansieres af den frie egenkapital i pensionsselskabet, der bogfører en egenkapital på i alt 4,3 milliarder kroner.

Nordea – en ulykkesfugl for Tryg

Det er et uskønt parløb, der nu bringes til ophør. Men måden, det sker på, er stærkt kontroversiel. Nordea Liv & Pension er det tidligere gensidige selskab Tryg Liv. Siden år 2000 har Nordea anvendt de gamle kunder i Tryg Liv som sutteklud.

Tryg Liv, der i 1991 var blevet omdannet til et aktieselskab ejet af selskabets kunder organiseret i Tryg Liv amba (senere TryghedsGruppen smba, nu Norliv fmba), blev i 2000 – efter en kortvarig romance mellem Tryg og Unibank – sammen med Tryg Skade en del af Nordea. Hans Dalborg, Nordeas topchef, havde lyst til Tryg Liv men ikke til skadesforsikring.

I 2002 solgte Nordea skadesforsikringsselskabet tilbage til TryghedsGruppen. Men Nordea beholdt rigtignok Tryg Liv, der blev til Nordea Liv & Pension A/S – et helejet datterselskab af Nordea AB. Kunder, der siden 2002 har tegnet en police i Nordea Liv & Pension, har på intet tidspunkt haft et medejerskab til deres pensionsselskab. Ej heller til Norlivs formue.

Hvor er myndighederne?

Norlivs formue tilhører de livs- og pensionsforsikringskunder, som forud for ejerskiftet i 2002 tegnede en police i det gamle Tryg Liv, der blev stiftet i 1975. Ejerne til Norlivs formue er således den generation af forsikringstagere, der er gået på pension eller er stærkt på vej til at gøre det.

Det er en skandale, at en ignorant bestyrelse for Norliv nu er i færd med at overlade foreningens formue til Nordea, der har været en ulykkesfugl for forsikringstagerne.

Hvad gør myndighederne? Vender ryggen til?

9 responses to “Nordea har gjort det. Igen, igen.

 1. Tak for jeres altid fine økonomiske journalistik. Denne artikel er fremragende. Desværre bidrager den jo til, at man bliver helt deprimeret over alle de smarte tricks, som finanssektoren kan betjene sig af for uden arbejdsindsats at tilegne sig andre menneskers penge

 2. Ville du efterlade en fuld pengesæk hvis du havde muligheden for at tage den med dig. Nordea har bare raget til sig på helt normal vis i de kredse. Og myndighederne? De gør selvfølgeligt ikke noget – de får deres bid af kagen personligt gennem deres netværk af venner i Nordeas top, sådan er det danske samfund indrettet, grådighed belønnes hvis du har de rette forbindelser…

 3. Hvad betyder denne historie for de gamle Tryg-kunder/ejere, der fra Nordea Pension har måttet acceptere ratepensionsudbetalinger, der ikke har været reguleret i årevis – mens Nordea selv har tømt kassen?

 4. Forfatteren viser (igen) stor indsigt i komplicerede transaktioner om store beløb. Området nærmest skriger på politisk indgreb og lovgivning. Hvem i folketinget har både lyst og evner?

 5. Jeg er helt enig med Jørn Astrup Hansen. Jeg var for nylig til møde med Norliv, som holdt et langt indlæg om foreningens fortræffeligheder og fremhævede bl.a., at nu ville foreningens medlemmer hvert få en bonus, men på spørgsmål fra salen blev det oplyst, at den nok ikke ville blive særlig stor. Med lidt hovedregning vil det svare til den parkeringsafgift, der skulle betales for at deltage i mødet plus en biografbillet! De nye kunder, som er kommet til Nordea Pension, er naturligvis meget glade for at få deres andel af det beløb, som for nylig blev overført fra Tryg. Nordea AB burde skamme sig, Ikke underligt at Nordea står så lavt i målinger om image.

 6. For de gamle Tryg kunder (der har tegnet en police i 2002 eller tidligere) indebærer forløbet en lang næse. Formuen på 8 milliarder kroner kunne have været omsat i en klækkelig forhøjelse af pensionerne. Aktuelle pensioner og pensionstilsagn. Man undrer sig over, hvad der har drevet bestyrelsen. Det er i alt fald ikke hensynet til forsikringstagerne.

  Man undrer sig over, hvad der har drevet Nordea. Man undrer sig over, om forløbet er i overensstemmelse med god skik for pensionsselskaber. Nordea ved dog udmærket godt, hvem der havde bidraget til formuen på 8 milliarder kroner. Der er de kunder, og kun de kunder, der har tegnet en police i Tryg Liv. Kunder, der har tegnet en police i Nordea Liv & Pension, har ingen andel i formuen. Men fristelsen blev for stor for Nordea, der selv satte sig på alle pengene.

  Og man undrer sig over myndighedernes øredøvende tavshed.

 7. Skarpt og klart set, og tak for det. Utroligt at intet ansvarspådragende som myndigheder eller tilsynsmyndigheder kan fornemme?

 8. Hvad der foregår inden for finanssektoren i disse år er intet mindre end en skandale. Kunderne i det gamle gensidige selskab Tryg får sig en lang næse. Finansiel stabilitet taber den ene erstatningssag efter den anden, angiveligt fordi man ikke har sat sig ind i de grundlæggende betingelser for at pådrage sig erstatningsansvar, Danske bank tager sig godt betalt for at vaske sorte penge hvide, via sin filial i Letland.. Finanstilsynet rør ikke en finger, selv om der ikke kan være nogen tvivl om, at det banken foretager sig er strafbart. Hvorfor griber regeringen ikke ind ? Der var engang hvor Danmark stod for hæderlighed og redelighed. Sådan er det ikke mere, og det trist såvel som problematisk..

 9. Godt skrevet og helt vildt at det kan ske helt uhindret, uden at myndighederne lader til at tage bestik af situationen. Der virker nogle gange til at være lidt for frie rammer i den finansielle sektor!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *