Hvem skal eje Nykredit – kunderne eller kapitalen?

Koncernledelsen har besluttet at kaste foreningsejede Nykredit i favnen på storkapitalen. Interessekon­flikt­erne er åbenbare. Repræsentantskabet bør af­kræ­ve ledelsen en seriøs vurdering af alternativerne til salget, der kalder på en urafstemning.

Nykredit-koncernen befinder sig i en svær identitetskrise. Tilsyneladende aner koncernen ikke, hvad den skal stille op med sig selv. Bidragssatserne er i top; det samme er indtjeningen med en egenkapitalforrentning på 14 pct. p.a. (efter skat). Kapitalforholdene er komfortable; Nykredit holdt ved udgangen af september 2017 en kernekapital på 21,3 pct. – en forøgelse på ikke mindre end 2,5 procent point på 9 måneder. Solvensbehovet andrager blot 10,2 pct. Hvad er, eller var, problemet?

Jo, Nykredit har ikke adgang til at hente egenkapital, hvis ændrede forhold skulle gøre det nødvendigt, hævder ledelsen, der, indtil i fredags, led under den tvangsforestilling, at kun børsnoterede aktieselskaber er i stand til at tiltrække kapital.

Men herregud da. Nykredit, der opstod ved en fusion i 1985 af Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening, kan føre sin historie tilbage til 1851. I 166 år har Nykredit ikke haft behov for at tiltrække kapital udefra. Det er ikke lykkedes for Nykredits ledelse at forklare sine kunder, der – indirekte – kontrollerer koncernen, hvorfor alting nu er så forandret.

Svagt ejerskab

En del af Nykredits problem ligger i konstruktionen af ejerskabet. Realkreditloven af 1989 gav kreditforeningerne mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber. I 1991 overdrog Nykredit realkreditvirksomheden til et nystiftet aktieselskab ejet af Nykredit Holding. Den gamle kreditforening, der blev eneejer af holdingselskabet, fortsatte som en forening med begrænset ansvar. Repræsentantskabet blev isoleret i foreningen, på passende afstand af begivenhederne.

Realkreditselskabets bestyrelse og direktion indsatte sig selv som ledelse i holdingselskabet og foreningen. Længe blev repræsentanterne udpeget af bestyrelsen og direktionen. Den gamle kreditforening, der er et barn af den danske andelsbevægelse, var blevet et vrængbillede af kundedemokrati. Kundernes ejerskab var blevet tømt for indhold. Nykredit agerede som en selvejende institution.

Nykredit vil tjene to herrer

Nu skal Nykredit have nye ejere. Fem danske pensionsselskaber vil købe 16,9 pct. af holdingselskabet. Foreningen Nykredit (nu Forenet Kredit) har som ejer af 90 af pct. af holdingselskabet hidtil haft mulighed for at drive realkreditvirksomheden til fremme af kundernes interesser. Med nye ejere ombord og en ejerandel på 79 pct. til foreningen har Nykredit sat kursen mod ukendt land.

Der kommer andre boller på suppen. Vi vil stemme for forslag, der – efter foreningens overbevisning – vil øge aktiernes aktuelle og fremtidige værdi, hedder det i Forenet Kredits Politik for aktivt ejerskab, der er vedtaget så sent som i marts 2017. Det skal blive spændende at følge; foreningen har siden 1991 på intet tidspunkt udøvet aktivt ejerskab. Men Forenet Kredits ledelse er nu vågnet op til dåd. Nykredits virksomhed skal ikke længere være orienteret mod kunderne – men mod kapitalen. Nykredit styrer mod en interessekonflikt. Det er en konflikt, der ikke forsvinder med fordelsmodellen KundeKroner. Modellen er en gimmick, KundeKroner er varm luft. Nykredit vil fodre hunden med dens egen hale.

Planerne om en børsnotering blev kuppet igennem repræsentantskabet på et hasteindkaldt, ekstraordinært møde i februar i fjor. Nykredit havde sået vind og høstede storm. På Kalvebod Brygge kunne man ikke længere overhøre kritikken. I fredags blev vi af Nykredit præsenteret for alternativet til den forkætrede børsnotering. Pensionsselskaberne har tilbudt at købe en aktieminoritet i Nykredit Holding. Umiddelbart styrker transaktionen ikke Nykredits kapitalgrundlag. Men lur mig, om ikke ”den danske løsning” over for repræsentantskabet vil blive præsenteret som mere spiselig end en børsnotering.

Man sætte Ølse for, man sætte Ølse bag, …

Men de principielle betænkeligheder ved den danske løsning er de samme som ved en børsnotering. Det afgørende er ikke, om investorerne er danske eller udenlandske. Det afgørende er ikke, om investorerne erhverver unoterede eller børsnoterede aktier. Det afgørende er, om Nykredit skal have til formål at skaffe gode og billige lån til huse, eller om Nykredit skal drives med henblik på at maksimere investorernes afkast. Og der er ingen vej tilbage, om Nykredit giver sig kapitalen i vold. Nykredits repræsentantskab står ved en skillevej. Tør vi stole på, at repræsentanterne vil se sig til siderne?

Forenet Kredit, der repræsenterer låntagerne, har i dag mulighed for at tiltage sig uindskrænket indflydelse i Nykredit. En udvidelse af ejerkredsen i Nykredit Holding vil indebære en suverænitetsafgivelse. Har repræsentanterne, hvoraf mange har et tyndt mandat fra låntagerne – eller slet ikke noget, virkelig bemyndigelse til at træffe en så vidtgående afgørelse? Måske spørgsmålet burde sendes til urafstemning blandt medlemmerne af Forenet Kredit. Eller der burde ekstraordinært udskrives nyvalg til hele repræsentantskabet, inden der træffes afgørelse i sagen. Valgtemaet kunne passende være ejerskabet til Nykredit.

8 responses to “Hvem skal eje Nykredit – kunderne eller kapitalen?

 1. Jeg elsker nye boller på suppen. Tak til Jørn Astrup Hansen for dette fremragende indlæg. Der skal også lyde en tak til alle andre, der nu i sidste øjeblik blander sig i “Kampen om Nykredit”.

  Vi er en del, der har kæmpet imod de forhøjede bidragssatsser og en børsnotering lige siden det blev proklameret. Det er nu næste 2 år siden kampen startede, og vi har forsøgt at få støtte flere steder fra. Vi nåede op på ca 40.000 kritikere, der mærkede forhøjelserne på egen krop. Der var møde med folketings politikere og Nykredit. Ingen opråb blev hørt, og ingen støtte fra de “kloge hoveder”.
  Kunder blev flyttet uden, de var opmærksom på det, fra Nykredit til Totalkredit. Ja hvorfor. I Totalkredit kunne de hæve satserne. Men det er glædelig at der nu er nogen der lytter, og bedst af alt hvis de fremadrettet, også vil kæmpe for sagen.

  Vi forsøgte at blive valgt ind i Nykredit repræsentantskab i Nordjylland. Her glemte Nykredit lige at fortælle Totalkredit kunder, at de også havde stemmeret. Men lige lidt hjalp det. Nykredit sendte deres folk på gaden, for at samle fuldmagter ind. Ved valget, var der så mange Nykredit ansatte, at det lignede en personalefest.

  Vi er mange, der kan tilslutte os en urafstemning, eller et komplet valg af personer til repræsentantskabet. Det kommer sikkert ikke, da det efterhånden ser ud til, at det er ledelsen i Nykredit, der sætter dagsorden for Forenet Kredit.

 2. En urafstemning vil ikke gøre det store forskel, der er stadig en kæmpe formue uden ejer, på spørgsmål om ejerskabet, bliver Nina Smith så vævende, at det er nemmere at forstå relativitetsteori forklaret bagfra,
  Den kæmpe formue er udfordringen, på bagkanten kan beslutningen om at øge indtjeningen og formuen forrige år, en tåbelig handling, som den nuværende bestyrelse rude stå til ansvar for

 3. Klap hesten og send beslutningen til urafstemning. Det er jo generationer af boligejeres penge, som Nykredit bank stjæler. De skulle i stedet bruges på de kommende generationer og sikre demokrati og billige lån.

 4. Godt skrevet.

  En urafstemning, ja tak!
  Total udskiftning af repræsentantskabet, ja tak!

  Skulle bare en af delene lykkes, ville jeg genvinde troen på reel demokrati for Forenet Kredit.

 5. Før i tiden kaldte man det bedrageri, når en ansat snuppede ejernes penge. Så anmeldte man det til politiet, som sørgede for at få vedkommende bag tremmer.

 6. Har meldt mig ind i fairbidragssats.dk

  Mage til arrogance fra Nykredit og Totalkredit skal man lede længe efter.

  Håber hele ledelsen bliver smidt på porten.

  Og deres mulighed for et klækkelig gevinst ved børsintroduktion går fløjten.

 7. Jeg var tilstede ved valget i Nordjylland, Og det er ganske korrekt at Nykredit ansatte o.l. havde været regionen rundt for at samle fuldmagter ind, Det sås tydeligt i køen ved indskrivningen. Efterfølgende var der kun en fløj der jublede, samtidig med at de havde svært ved at styre de Arrogante blikke i retning af vi andre. På vej ud står der en flok Nyk ansatte og da den tomhjernede gås kaldet Nina kommer forbi bliver der delt krammere ud med bemærkninger som “Åh det var godt at det gik som det skulle”?? Det var vi andre så ikke enige i, Direktionen har kun en dagsorden, Foreningen skal på aktier, så de kan redde sig nogle fede optioner. og hvad der må være af værdier, skal nok blive delt i 2 dele, Udbytte til aktionærerne og Resten bliver vha korrupte domstole (Bare se Tryg fonden) overført til en ny Fond, så en flok af “vennerne” kan få fede tjanser med at bestyre den. Og gæt hvem der kommer til at betale gildet … Lånerne

 8. Jeg har som så mange andre fulgt Direktørerne og bestyrelsesmedlemmers nye macokampe om hvem der mon kunne “stjæle” mest af kassen via opskrivninger-aktioptioner og så ud på aktiemarkedet. Det sidste store tyveri alle nok husker var Nem ID hvor Direktøren ovenikøbet under interview i TV næsten ikke kunne styre sin begejstring over den halve milliard han kunne stikke i lommen og så samtidig fortælle de lammede danske seere at “Han fik dem fordi bestyrelsen syntes han havde arbejdet så hårdt”. Sikken en hykler og han burde sammen med bestyrelsen sendes til afsoning for dette tyveri. Mon ikke pengene ville være bedre brugt til at opbygge IT sikkerhed på dette samfundsmæssige meget følsommme område. Nykredit er åbenbart inficeret af denne syge bølge af ekstrem grådighed der slynger sig igennem direktørgangene i hele verden i denne tid, og der er efter min mening ingen tvivl om at det skal stoppes og at der øjeblikkeligt bør findes en ny Direktion som kan se kvaliteterne i at bevarer denne brugerejede institution som har det simple formål at give folk, der gerne vil eje et hus, de bedste vilkår at låne på. Dettte budskab er ikke nemt for denne “nye generation af grådighed” at forstå men jeg er sikker på at den rigtige person kan findes.
  Erik K. Larsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *