Eik – når letter tågen?

Som garant overtog Finansiel Stabilitet Eik Bankis virksomhed efter lov om finansiel stabilitet. Den senere ledelse valgte at opfatte virksom­heds­overdragelsen som en handel mellem to uafhængige parter med mod­satrettede interesser. Det kom der mange forviklinger ud af.

Siden TAKS den 3. februar 2017 afgjorde Skattamálið, har Færøerne været indhyllet i tåge. Og der er ikke udsigt til, at tågen letter lige med det samme. For nok er Eik Banki uenig i TAKS’ vurdering, men banken vil – efter en helhedsvurdering af sagen – ikke anke afgørelsen. Og skam få den, der tænker ilde derom. En storladen gestus er det, eftersom TF Holding og Eik Banki havde ”ment sig berettiget til et skattefradrag på 477 millioner kroner”.

Men hvordan skal man nu forstå det, når Eik Banki refererer TAKS for, at talan er um skattligt goodwill, men virðið er 0 kr.? Afgørelsen er jo ikke til at begribe. Man undrer sig over, hvordan en meget enkel sag kan forplumres indtil det uforståelige – og undervejs ændre indhold indtil det ukendelige. Fra et tab til afskrivninger på goodwill. Fra et fradrag med en værdi på 90 mio. kr. til fradrag med en værdi på 0 kr.

Men hvad var det egentlig, der skete i Eik Banki P/F i efteråret 2010?

Banken krakkede den 30. september 2010 og efterlod sig simple forpligtelser på 11.479 mio. kr., der var omfattet af den ubegrænsede statsgaranti. Efter lov om finansiel stabilitet overdrog banken sin virksomhed til Finansiel Stabilitet A/S, der på statens vegne indtrådte i forpligtelserne over for bankens simple kreditorer.

Finansiel Stabilitet placerede virksomheden i et datterselskab, Eik Banki Føroya, der vurderede bankens aktiver til en værdi af 10.965 mio. kr. på overtagelsestidspunktet. Der var således i den gamle Eik Banki en underbalance på 514 mio. kr. Ledelsen i det modtagende selskab, Eik Banki Føroya, vurderede, at der ikke var grundlag for, hverken helt eller delvis, at aktivere underbalancen som goodwill.

Som garant under den ubegrænsede statsgaranti kunne Finansiel Stabilitet således konstatere et tab på 514 mio. kr. på Eik Banki P/F. (Tabet skulle senere vise sig at blive endnu større). Finansiel Stabilitet afregnede i marts 2011 tabet, der var dækket af en kollektiv selvrisiko, som pengeinstitutterne omfattet af den ubegrænsede statsgaranti havde påtaget sig.

Tabet på 514 mio. kr. i Eik Banki P/F har således ikke påvirket Eik Banki Føroya (senere Eik Banki), der i sin åbningsbalance pr. 1. oktober 2010 optog de overtagne aktiver og passiver til dagsværdier. Der indgår ikke goodwill i balancen (banken havde ikke betalt for goodwill), og egenkapitalen blev i åbningsbalancen opgjort til 1.486 mio. kr.

Så simpelt var det. Indtil TF Holding og en ny ledelse i april 2011 overtog ansvaret for Eik Banki.

 

Ovenstående tekst kunne i den 16. marts 2017 læses i det færøske dagblad Sosialurin.

Jørn Astrup Hansen var direktør i Eik Banki i perioden okt. 2010 – april 2011 og siden medlem af bankens bestyrelse. Han udtrådte af bestyrelsen i januar 2016, da han fik kendskab til, at banken skattemæssigt havde afskrevet underbalancen som goodwill.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *