Om et skattefradrag, der ikke var

Det har været en lettere uvirkelig oplevelse at læse om TAKS’ (SKAT) af­gø­rel­­se i sagen om Eik Bankis skattefradrag for underbalancen i den gam­le bank, der opgav ævred den 30. september 2010.

Goodwill eller underbalance?

Ifølge afgørelsen, således som den er refereret af banken, kan underbalancen opfattes som skattemæssig goodwill, men værdien af denne goodwill er nul kroner. Men hvad er nu det? Hvis værdien er nul kroner, er der så goodwill? Ja, tja, bum, bum, bum. Det er jo en sag for sofister og filologer med speciale i sort tale.

For os, der sad med ved bordet i vinteren 2010-11, er sagen enkel. Finansiel Stabilitet (Eik Banki Føroya) indtrådte under den ubegrænsede statsgaranti i den gamle banks simple forpligtelser, 11.479 mio. kr. pr. 30. september 2010. Aktiverne i den gamle bank blev af Eik Banki Føroya overtaget til dagsværdier, 10.965 mio. kr. pr. 30. september 2010.

Tilbage stod banken med en underbalance på 514 mio. kr., som vi siden skulle komme til at høre så meget om. Det var vurderingen hos den daværende ledelse i banken, at der ikke var grundlag for, hverken helt eller delvis, at aktivere underbalancen som goodwill. Det var en vurdering, som bankens revisorer var enige i.

Finansiel Stabilitet led således et tab på 514 mio. kr. på den gamle bank. Dette tab dækkede Finansiel Stabilitet ved en nedskrivning af Eik Bankis egenkapital ifølge åbningsbalancen. Underbalancen (tabet) i den gamle bank har således aldrig passeret Eik Bankis balance. Driften i den nye bank tager udgangspunkt i åbningsbalancen – et forhold, bankens senere ledelse havde det svært med. Tabet er konstateret i den gamle bank og afholdt af Finansiel Stabilitet.

Banken tog i efteråret 2010 stilling til goodwill

Det er sært at skulle læse i bankens pressemeddelelse, at Eik Banki ikke er enig med TAKS, der har vurderet goodwill til en værdi af nul kroner. Præcis den samme vurdering kom bankens ledelse frem til i vinteren 2010-11. Det var netop denne ledelse, der havde ansvaret for at udarbejde bankens åbningsbalance – og herunder at tage stilling til værdien af en eventuel goodwill.

Eik Banki bad i 2016 revisionsselskabet PwC om at foretage en vurdering af værdien af goodwill pr. 30. september 2010 i en bank, der for længst er blevet tvangsopløst. Men er det virkelig sandsynligt, at et dansk revisionsselskab, hvor stort det end måtte være, skulle have bedre forudsætninger for at foretage en sådan vurdering end den ledelse, der havde vagten i efteråret 2010?

Hvor svært kan det være?

 

Ovenstående tekst kunne i den 10. februar 2017 læses i det færøske dagblad Sosialurin.

Jørn Astrup Hansen var direktør i Eik Banki i perioden okt. 2010 – april 2011 og siden medlem af bankens bestyrelse. Han udtrådte af bestyrelsen i januar 2016, da han fik kendskab til grundlaget for bankens skattefradrag.

One response to “Om et skattefradrag, der ikke var

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *