Eik’s skattesag

Medens vi venter på en afgørelse i sagen om Eik Bankis skat­tefradrag på en halv milliard kroner, har banken taget dras­tiske midler i brug for at luk­ke munden på en kri­tisk pres­se og besværlige systemkritikere. En magt­fuld­kom­men le­del­se uden for demokratisk kontrol kører med klatten.

Den færøske Eik Banki, som Finansiel Stabilitet stiftede i oktober 2010 på ruinerne af den kollapsede bank af samme navn, har været en tur i udhængsskabet. Baggrunden er et historisk stort skattefradrag på en halv milliard kroner, der stammer fra tabet på bankens sammenbrud i september 2010. Tabet, 514 millioner kroner, der var omfattet af den ubegrænsede statsgaranti, blev afholdt af Finansiel Stabilitet.

I marts 2011 afregnede Finansiel Stabilitet tabet på Eik Banki over for pengeinstitutterne, der deltog i Bankpakke 1 med en kollektiv selvrisiko. Den nye Eik Banki, der i oktober 2010 indtrådte i den gamle banks simple forpligtelser, indtrådte også i selvrisikoen. Den nye Eik Banki betalte i 2011 sin andel af Finansiel Stabilitets tab på den gamle bank. I Eik Banki var der således fuld viden om, af hvem, hvornår og hvordan tabet på den gamle bank var blevet afholdt.

Fradrag – igen, igen

Det vakte berettiget opsigt, da det tidligere på året rygtedes, at det færøske skattevæsen (TAKS) havde indrømmet Eik Banki adgang til skattemæssigt at afskrive tabet i den gamle bank som goodwill. Et skattefradrag til en værdi af 90 millioner kroner ud af det blå påkalder sig naturligt nok offentlighedens interesse.

Længe havde skikkelige færøske skatteborgere i øvrigt haft grund til at tro, at tabet på Eik Banki var omfattet af den ubegrænsede statsgaranti. Hvordan kunne det da gå til, at Eik Banki, der i mellemtiden var blevet en del af den færøske TF koncern, med Finansiel Stabilitets tab i ryggen nu var i færd med at gøre sig skattefri i en årrække? Skattesagen var blevet en sag, som andre end Eik og TAKS interesserede sig for.

Det var en skærpende omstændighed, at et selskab ejet af den danske stat, Finansiel Stabilitet A/S, havde haft ansvaret for rekonstruktionen af Eik Banki – en færøsk bank helt ind i marven. Afviklingen af den gamle bank og etableringen af den nye Eik Banki fandt sted i vinteren 2010-11, medens Finansiel Stabilitet som eneejer af banken havde den fulde indflydelse. Finansiel Stabilitet havde udpeget bestyrelsen, ansat direktionen og valgt revisorerne.

Kunne det tænkes, at et statsligt selskab havde tørret en regning på 90 millioner kroner af på det færøske samfund? Kunne det tænkes, at bankens ledelse i vinteren 2010-11 havde spillet kortene forkert, således at der var blevet udløst et ekstra skattefradrag? Nej, det kunne ikke tænkes.

Finansiel Stabilitet, der ufrivilligt var blevet gjort til en brik i en speget skattesag, orienterede sidst i januar 2016 de færøske myndigheder om sagen. Herefter besluttede TAKS at tage skattefradraget op til fornyet behandling. Endnu har TAKS ikke opsendt hvid røg.

Ytringsfrihed – som banken behager

Medens vi venter på TAKS, er Eik Banki draget i krig mod pressen og alle, der har ytret sig kritisk om det kontroversielle skattefradrag. Alle, der opfatter fradragsmulighederne anderledes end banken, har ikke forstået sagen; de har krænket bankens ære blot ved at give udtryk for tvivl, må man forstå.

Bankdirektøren, der sjældent lader sig distrahere af andres mening, reagerer voldsomt, når nogen antyder, at han ikke har styr på sine argumenter. Det færøske fjernsyn er indbragt for Pressenævnet; det samme er dagbladet Sosialurin. Det forekommer problematisk. Eik Banki, der er en magtfuld spiller på Færøerne, viger ikke tilbage fra et forsøg på at regulere pressefriheden.

Men det stopper ikke her. Banken har ved Københavns Byret krævet den tidligere direktør – ham kender jeg – idømt fængsel i indtil 2 år for med kritiske bemærkninger om skattefradraget at have krænket bankens ære. Måske er det direktørens – eller formandens? Jeg tror, den tidligere direktør vil vide at svare for sig. Men alligevel. Er det rimeligt at bruge ressourcer – bankens og andres – på sådan noget pjat?

Medens banken forsøger at lukke ned for al kritik, har TF Holding sendt sin juridiske pitbull terrier, advokat Jógvan Páll Lassen, i byen med følgende budskab: Realiteten er bare den, at det, som Astrup siger, er løgn og direkte usandt (Dimmalætting 25.05.16).

Frihed for Loke såvel som for Thor – eller bare for Thor?

 

Ovenstående tekst kunne i en lettere afvigende version læses i det færøske dagblad Sosialurin den 4. november 2016.

Jørn Astrup Hansen var direktør i Eik Banki i perioden okt. 2010 – april 2011 og siden medlem af bankens bestyrelse. Han udtrådte af bestyrelsen i januar 2016, da han fik kendskab til grundlaget for bankens skattefradrag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *