Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

Mere brok. Peter Gæmelke – fungerende formand for NLP, en forening af forsikringstagere i Nordea Liv & Pension (tidligere Tryg Liv amba) – lod sig den 23. d.m. interviewe af dagbladet Jyllands-Posten. Gæmelke mener, at NLP i demokratisk henseende er det ypperste, verden endnu har set. Gæmelke, der ikke gider mere brok, benyttede lejligheden til at gå i rette med alle, der mener noget andet.

Med Huno og TryghedsGruppen som faddere

NLP blev etableret i fjor. Der er netop nu valg til repræsentantskabet. For første gang vælger livs- og pensionsforsikringstagerne egne repræsentanter til deres egen forening. Fint nok. Men de kommer rigtignok i repræsentantskabet for en forening, der er født med et sæt vedtægter, som på alle væsentlige punkter reelt ikke kan ændres. I helt centrale anliggender har bestyrelsen vetoret; bestyrelsen kan overtrumfe repræsentantskabet. Demokratisk? Nej.

Og hvem har så givet NLP sådanne vedtægter i dåbsgave? Det har såmænd bestyrelsen for TryghedsGruppen, som NLP indtil i fjor var en del af. Aldrig før har vi hørt om en forening, hvis vedtægter ikke er besluttet af medlemmerne men af tredjemand. Demokratisk? Nej.

At eje eller ikke at eje

Det er ikke så længe siden, at bestyrelsesformanden i TryghedsGruppen om forsikringskunderne udtalte, at ”de ejer ikke noget som helst, og det har de aldrig gjort” (JP, 24.01.08). Nu oplyser Gæmelke minsandten, at pengene tilhører kunderne i Nordea Liv & Pension. Hvorfor har vi da tidligere fået noget andet at vide? Og hvorfor redegøres der i det udsendte materialet ikke for ejerskabet til NLP’s formue.

Pengene kan ganske vist ikke hæves. Men det er en beslutning, som kunderne selv har truffet, oplyser Gæmelke. Vel er det ej; de er aldrig blevet spurgt. Det er en beslutning, som TryghedsGruppens ledelse, anført af Jørgen Huno Rasmussen og Peter Gæmelke, traf i august i fjor, for at Gæmelke kunne få sin egen gård. Demokratisk? Nej.

Giv forsikringstagerne et valg

Livs- og pensionsforsikringskunderne har ikke nogen som helst grund til at være medlemmer af NLP. De har ikke noget at være fælles om.  De deltager slet ikke i virksomheden, som ejes af Nordea AB. NLP er en andelsforening, der udtømte sit formål i 2002, da Nordea franarrede TryghedsGruppen livsforsikringsselskabet. Foreningen skulle i 2002 have været opløst og formuen udloddet til forsikringstagerne.

”Jørn Astrup vil helst have pengene ind på sin konto. Men et flertal vil hellere have dem forvaltet af NLP,” udtaler Peter Gæmelke. Hvor ved Gæmelke det fra? De 300.000 livs- og pensionsforsikringstagere har aldrig været spurgt. Om noget som helst. I 13 år har de været ført bag lyset af en historie- og skruppelløs bestyrelse. Medlemmerne af NLP bør stilles frit, således at de ved en urafstemning kan vælge mellem at få deres andel af formuen udbetalt nu eller at lade formuen forvalte i fællesskab med en forrentning af pensionsformuen, der skal opgøres i tiendedele af en promille. Demokratisk? Ja.

Jørn Astrup Hansen var i perioden 2008-13 medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab

4 responses to “Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

 1. Jeg er kandidat til repræsentantskabet i Foreningen Nordea Liv & Pension i Region H, og jeg har været kunde i Nordea Liv & Pension inkl. forgængerne Tryg Liv og PLI siden 1975.
  Jeg kan bekræfte, at jeg aldrig er blevet spurgt om min mening i forbindelse med alle de omvæltninger, der er sket i tidens løb. Omvæltninger der har været til skade for min pensionsopsparing. Jeg mener at formuen på ca. 8 mia skal forvaltes bedst muligt, så de kommer pensionskunderne til gavn. Hvis Nordea Liv & Pension er bedst til at forvalte formuen, så er det fint, ellers må vi finde andre.
  Og så skal vi spørge medlemmerne direkte, hvad de mener om den fremtidige forvaltning og udlodning,.

 2. Jeg er helt enig i Jørn Astrups synspunkter
  NLP´s medlemmer skal naturligvis have ret til at ændre og vedtage vedtægter i deres eget selskab.. De skal ikke i realiteten være bundet af bestyrelsens tidligere foretagne dispositioner, der reelt udgør vetoret.
  Den fungerende formand for NLP (Peter Gæmelke vil ikke høre” brok” fra de mange der ikke er enige med ham. Så´dan fungerer reelt demokrati jo ikke .
  At medlemmer spørges er uhyre vigtig. Det ved jeg af bitter erfaring. Da Tryg i sin tid gik fra et gensidigt selskab til et aktieselskab skete det uden at Tryg forsikringstagere overhovedet blev hørt. Skammeligt.

 3. PM er bonde og Venstremand om en hals. Demokrati og PM. Jeg undrede mig over hvad NLP var for noget, vel noget Venstre selvbestaltet noget. Husk på at Nordea er norsk ejet, slet ikke dansk
  Jo fra selveje til a/s står lige en generalforsamling i vejen, hvad ville en dommer sige til det, at man selv har klaret emnerne af indendørs

 4. Jeg er også helt enig i Jørn Astrups synspunkter.
  Jeg kan bekræfte, at jeg heller aldrig er blevet spurgt om min mening i forbindelse med alle de omvæltninger, der er sket i tidens løb. Jeg vidste ikke engang, at jeg var medlem af NPL.
  Jeg mener også at formuen på ca. 8 mia skal forvaltes bedst muligt, så de kommer pensionskunderne til gavn. At skabe en fond, hvor et repræsentantskab skal sidde og kloge sig og uddele gaver på mine vegne -og så tilmed få tildelt diæter og honorarer herfor- er topmålet af idioti.
  Man er ikke opstillingsberettiget til repræsentantskabet hvis man er fyldt 70, men man kan godt stemme???. Jeg kalder det aldersdiskrimination. Kan det virkeligt være lovligt?
  Valgbarhed og stemmeret følges eller altid ad, eksempelvis ved valg til folketing og byråd.

  Jeg har spurgt både NPL og Hr. Gæmelke om begrundelsen for, ikke at lade valgbarhed og stemmeret følges ad men ikke fået noget svar. Jeg tror de er fuldstændig ligeglade. De kan gøre som det passer dem !

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *