Foreningen NLP’s bestyrelse på gale veje

Der er valg til repræsentantskabet i Foreningen NLP. Foreningen, der bogfører en formue på 8 milliarder kroner, omfatter kunderne i det tidligere Tryg Liv (nu Nordea Liv & Pension). Indtil 1999 ejede livsforsikringskunderne og skadesforsikringskunderne i forholdet 35:65 forsikringskoncernen Tryg gennem TryghedsGruppen smba.

På udflugt med Nordea

I 1999 fusionerede Tryg med Unibank. Året efter blev Unibank indlemmet i Nordea koncernen. Tryg, det tidligere gensidige selskab, fulgte med. Det er åbenbart, at Tryg i 2000 skulle have hægtet sig af. Nordeas topchef, Hans Dalborg, brød sig ikke om skadesforsikring. Det var almindeligt kendt. Men ikke af Trygs ledelse. 

Allerede i 2001 oplyste Nordea, at man ønskede at skille sig af med skadesforsikringsvirksomheden. I 2002 købte TryghedsGruppen skadesforsikringsselskabet tilbage, medens Tryg Liv fortsatte som et helejet datterselskab af Nordea AB.

Indtil 2002 ejede livsforsikringskunderne, direkte eller indirekte, livsforsikringsselskabet. Siden 1995 sammen med skadesforsikringskunderne. Livsforsikringskunder, der er kommet til siden 2003, har aldrig haft noget medejerskab til deres forsikringsselskab. Formuen i Foreningen NLP tilhører i sin helhed livs- og pensionsforsikringskunder, hvis policer er oprettet i 2002 eller tidligere.

For livsforsikringskunderne har Nordea været en kedelig oplevelse. På blot et år splittede Nordea Tryg koncernen. Med indlemmelsen i Nordea i 2000 kom livsforsikringskunderne i menneskehænder. Omkostningerne steg eksplosivt; pensionerne forringedes tilsvarende. Kunderne i det tidligere Tryg Liv har fået en stedmoderlig behandling.  

Gæmelke forivrer sig

Det er en hån mod disse kunder, når formanden for Foreningen NLP nu overvejer at anvende en del af forsikringstagernes formue til køb af aktier i Nordea Liv & Pension. Forsikringstagerne græmmes, medens Nordea har besvær med mundvandet ved udsigten til at slippe ud af en investering, der, med den lave rente, er blevet problematisk.  

Formandens overvejelser er utidige. Gæmelke leder et forretningsministerium indsat af TryghedsGruppens repræsentantskab. Han er ikke valgt af livsforsikringskunderne; de er slet ikke blevet hørt.

Livsforsikringskunderne har i Foreningen NLP bundet en kapital på i gennemsnit kr. 27.000 kr. – mere, når der ses bort fra Nordea kunder uden andel i ejerskabet. Beløbet bør indsættes på kundernes depotkonti i Nordea Liv & Pension. Herefter kan Foreningen NLP opløses. Foreningen er uden enhver eksistensberettigelse. Medlemmerne har ikke noget at være fælles om. At gøre foreningen til minoritetsaktionær i Nordea Liv & Pension blot for at etablere et sådant fællesskab – og sikre bestyrelsen fast arbejde – er at føje spot til skade. 

Nordea må holde sig på måtten

Det vil være i strid med al anstændighed, om Nordea tilgodeser sig selv og medvirker til at placere forsikringstagernes formue i aktier i Nordea Liv & Pension. Formuen kan heller ikke placeres i Nordea Liv & Pension som kundekapital. Det vil være i strid med kontributionsprincippet; kundekapital vil være en gave til  Nordea.

Nordea, der skal varetage forsikringstagernes interesser, må medvirke til, at den ophobede formue på 8 milliarder kroner indsættes på kundernes konti – og vel at mærke de kunder, der har bidraget til formuen. Nordea, der fører Foreningen NLP’s medlemskartotek, har alle muligheder for at påvirke forløbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *