Kick-back eller returkommission?

Investeringsforeningerne. Med et års forsinkelse forventes en arbejdsgruppe i december at fremlægge en rapport, der skal pege på et alternativ til den kontroversielle formidlingsprovision – en ”skjult” provision, som investorerne betaler til bankerne.

I april i fjor nedsatte erhvervsministeren en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på den såkaldte formidlingsprovision, som investeringsforeningerne betaler til pengeinstitutterne. Baggrunden er det såkaldte MiFID II-direktiv (kært barn har kryptiske navne), der skærper kravene til oplysningerne om omkostningerne ved at investere i værdipapirer.

Som ministeriet udtrykker det, er der behov for at se på mulighederne for at opretholde den nuværende model for formidlingsprovision, hvorefter ejere af investeringsbeviser hvert år, via investeringsforeningerne, betaler en provision til pengeinstitutterne som betaling for investeringsrådgivning og distributionsnet.

Formidlingsprovisionen udgør for investeringsforeningernes medlemmer en betaling, de ikke nødvendigvis er vidende om, for en rådgivning, de ikke nødvendigvis modtager. Formidlingsprovisionen minder betænkeligt meget om returkommission. Pengeinstitutterne foretrækker at tale om kick-back. Men det betyder jo netop – returkommission. Det er uforståeligt, at pengeinstitutterne har bragt sig i en så delikat situation.

Men pengeinstitutterne har bidt hovedet af al skam; pengene er blevet for store. Formidlingsprovisionen er steget eksplosivt. Fra 2,1 milliarder kroner i 2010 til det dobbelte i år; det er omkring 15 pct. af pengeinstitutternes samlede gebyrer og provisionsindtægter. Det er blevet for nemt for pengeinstitutterne, der har fundet en måde at beskatte deres kunder på – uden at kunderne opdager det. Pengeinstitutterne opkræver formidlingsprovision gennem investeringsforeningerne; staten opkræver energiafgifter (læs skat) gennem elselskaberne.

Investeringsfondsbranchens nye direktør tonede forleden rent flag: Investeringsforeningerne er ikke almennyttige foreninger af små investorer, der på kooperativ vis investerer sammen. Investeringsforeningerne er kommercielle pengemaskiner sat i verden af pengeinstitutterne. Nu ved vi det. Men vi er fortsat uden en overbevisende argumentation for den særegne opkrævning af formidlingsprovisionen. Branchens forklaring klinger hult.

Hvis jeg gennem min bank køber for 1 million kroner aktier i Carlsberg, betaler jeg herfor en kurtage, som også dækker en eventuel rådgivning. Når jeg siden sælger mine aktier, betaler jeg igen kurtage. I mellemtiden betaler jeg ikke noget. Skulle jeg driste mig hen i filialen for at høre, hvorledes banken bedømmer bryggeriets udsigter på det russiske ølmarked, vil banken muligvis beregne sig et honorar for sin rådgivning. Men den vil da ikke sende en opkrævning til Carlsberg, for at bryggeriet kan modregne honoraret i mit aktieudbytte.

Anderledes forholder det sig, hvis jeg i banken køber investeringsbeviser for 1 million kroner. Her betaler jeg ved køb en kurtage til banken og, efter omstændighederne, en tegningsprovision i form af et tillæg i kursen. Men her slutter det ikke. Så længe jeg ejer investeringsbeviserne, sender investeringsforeningen hvert år en provision på typisk 5.000 – 10.000 kroner til min depotbank. Beløb fradrages i mit udbytte på investeringsbeviserne. Men det sker på en sådan måde, at jeg ikke umiddelbart kan se det. Beløbet skal dække bankens omkostninger ved at rådgive mig. Og det opkræves, selv om jeg slet ikke modtager rådgivning om mine investeringsbeviser.

I 2010 betalte 835.000 kunder med 375 milliarder kroner under forvaltning 2,1 milliarder kroner i formidlingsprovision. I 2015 betaler 775.000 kunder med 675 milliarder kroner under forvaltning 4 milliarder kroner i formidlingsprovision. Men at rådgive 775.000 kunder kan vel næppe koste dobbelt så meget som at rådgive 835.000 kunder.

Da renten var 5 pct. p.a., betalte kunderne i investeringsforeningerne årligt en formidlingsprovision på i gennemsnit ikke under 0,5 pct. I dag er renten 1 pct., og kunderne betaler stadig 0,5 pct. i formidlingsprovision. Typisk udgør formidlingsprovisionen i øvrigt blot halvdelen af investeringsforeningernes samlede omkostninger. Det hænger ikke sammen. For kunderne.

Over tid har investeringsforeningerne, der formodentlig suffleres af pengeinstitutterne, ændret forklaring. Snart skal formidlingsprovisionen dække pengeinstitutternes omkostninger til rådgivning, snart til distribution og snart til begge dele.

Det er oplagt, at pengeinstitutterne har omkostninger ved at distribuere investeringsforeningernes beviser. Men pengeinstitutterne bør søge distributionsomkostningerne dækket gennem tegningsprovision og kurtage. Så kan kunden se, hvad det koster. Således dækker pengeinstitutterne i øvrigt omkostningerne ved at deltage i udstedelse og omsætning af aktier. Der er ingen grund til, at det skulle forholde sig anderledes med investeringsbeviser.

Og pengeinstitutternes omkostninger til rådgivning? Der er ikke noget grundlag for at betale pengeinstitutterne for rådgivning. Der er ikke noget at spørge pengeinstitutterne til råds om. Ved køb af investeringsbeviser overlader man netop beslutningerne til andre; ved købet tager investor stilling til investeringsprofilen for den enkelte afdeling. Det overlades herefter til foreningen og foreningens asset managers at tage bestik af, hvad der gærer på det russiske ølmarked.

Man kan undertiden støde på det synspunkt, at pengeinstitutternes rådgivning hjælper investorerne til at vælge de investeringsforeninger, der er i stand til at slå markedet. Det er barberstuesnak. Det ved enhver med blot et begrænset kendskab til sandsynlighedsregning og porteføljeteori.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *