Sikke en fest

Den nye erhvervsminister advarer mod at overregulere den finansielle sektor. Hun vil have bankernes kunder til at tage et ansvar. Det skal fedt hjælpe. Men hvad med politikerne? Har de slet ikke noget ansvar

Vi har fået en ny erhvervs- og vækstminister. Fra sin forgænger og fra tidligere kon­ser­vative økonomi- og erhvervsministre har hun overtaget det politiske ansvar for en finansiel sektor, som har svært ved at komme på vingerne igen efter nødlandingen i 2008.

Ministeren havde kun haft et par uger på posten, da en mindre bank i Tønder fik det røde kort af Finanstilsynet. Sammenbruddet i marsken gav anledning til et vældigt postyr, som var en større bank værdig. Ministeren vil have en kulegravning af krakket.

Kunne vi dog ikke denne gang overlade det til kurator og kreditorerne i konkursboet at tage stilling til, om der er noget at komme efter? Skulle vi ikke hellere bruge kræfterne på at sikre, at der aldrig igen kommer en Tønder Bank? Desværre er ministeren ikke helt så klar i sine udmeldinger om forebyggende foranstaltninger.

Kunderne må selv tage et ansvar

Ministeren slår til lyd for, at bankernes kunder selv skal tage et ansvar. ”… man må som kunde begynde at interessere sig lidt for sit pengeinstitut. Man må beslutte sig for, om man mener, man har et tillidsfuldt forhold til sin bank … . Hvis man er usikker på, om man har den tillid, så må man møde op og spørge til det … .” Det lyder alt sammen lidt mærkværdigt. Er ministeren mon i færd med at privatisere Finanstilsynet og gøre os alle til bankinspektører?

Mon ikke vi skal holde fast i gældende arbejdsdeling. Fru Mortensen har simpelthen ingen forudsætninger for at vurdere, om Korsbæk Bank er en sikker havn for hendes opsparing. Det turde være læren af Tønder Bank, hvor kunderne stod i kø for at købe kapitalbeviser, blot to måneder før banken lukkede.

I øvrigt blev kundernes incitament til at kreditvurdere deres banker i svær grad reduceret, da lovgiverne i 2010 fordoblede indskyder­garantien til 750 tus. kr. Kun de færreste indskydere har i dag en risiko på banken. Den naturlige selektion blandt bankerne er sat ud af kraft. Bankerne vælter ikke længere af sig selv på grund af likviditetstab. Derfor har vi fortsat så mange banker.

Også politikerne svigtede vores tillid

Det er nok muligt, at bankernes kunder ikke har været tilstrækkeligt kritiske. Især kunne der for kunderne have været god grund til at forholde sig mere kritisk til de tilbudsvarer, som bankerne i 00’erne langede over disken. Men politikerne bør være varsomme med at kaste den første sten.

Det var lovgiverne, der bestemte, at bankerne ikke mere måtte hensætte til imødegåelse af tab. Det var lovgiverne, der lempede kapitalkravene til bankerne indtil det uforsvarlige. Det var lovgiverne, der skabte grundlaget for en fantomvækst i bankernes og relkreditinstitutternes udlån.

Den tillidskrise, vi har så svært ved at lægge bag os, omfatter ikke blot bankerne men også de politikere, der havde ansvaret, da bankerne i 00’erne slog gækken løs. Som økonomi- og erhvervsminister, da forudsætningerne for krisen blev skabt, bærer Bendt Bendtsen et stort politisk anvar. At høre Bendtsen affærdige kritikken som ”tudekiks” er fornærmende.

Politisk ansvar er i øvrigt et pudsigt begreb. Når en kommune taber 200 eller 300 mio. kr. på en renteswap, må de ansvarlige politikere stå til regnskab over for deres vælgere (Berlingske, 26.11.12). Men når Amagerbanken taber 394 mio. kr. på en skæv position i schweizerfranc, bliver ledelsen hevet i retten. Politikerne risikerer ikke at blive genvalgt; bankens ledelse risikerer at blive gjort erstatningsansvarlig for bankens tab.

Og ledelsen bliver vist heller ikke genvalgt.

10 responses to “Sikke en fest

 1. Helt klart er der et politisk ansvar; men det store mysterie er:

  Hvordan kan det være, at banker – og det er jo ikke første gang, det er sket – tværtimod er det normen – ikke i egen interesse kaster sig – faktisk uden undtagelse – i den visse ruin?

  Så meget galt kan man ikke regne!

  En ting er, at fru Mortensen ikke har forudsætninger for at vurdere banker og bankvirksomhed – min viden om stramaj-broderi er også begrænset – men, hvordan kan det være at ingen bankfolk har det?

  Det er jo ikke engang svært! Det er fuldstændig elementær kreditvurdering, der tilsidesættes helt banale overvejelser.

  Hvem var det liiiige, der gav politikerne de brilliante ideer omkring realkredit mv.
  Politikere er som udgangspunkt ukyndige i bankvirksomhed.

  Alle bankfolk har mod bedre vidende systematisk ruineret sig selv og ødelagt alt omkring sig.

 2. Jamen Straarup og co har jo netop ikke ruineret dem selv.

  Det er snarere et udtryk for en helt igennem skruppelløs griskhed.

  Forbrydelse betaler sig – Og det endda rigtig godt – Det er desværre læren af denne krise.

 3. Såfremt Straarup mente at han tilgodeså sit eftermæle ved at gå i flyverskjul, måtte han have været slemt skuffet, da han i slutscenen så sig selv hængt til tørre; sammen med Valentin fra Roskilde Bank og Strier fra EBH.
  What a gang.

 4. Ministeren slår til lyd for, at bankernes kunder selv skal tage et ansvar. ”… man må som kunde begynde at interessere sig lidt for sit pengeinstitut. Man må beslutte sig for, om man mener, man har et tillidsfuldt forhold til sin bank … . Hvis man er usikker på, om man har den tillid, så må man møde op og spørge til det … .”

  Og så synes jeg iøvrigt at Finanstilsynet stod ret svagt i aftnens udsendelse.

 5. Det mest groteske i hele den dans om guldkalven, som finansbranchen forestod er, at efterfølgende, så måtte skatteyderne stå garanter for statslige lån til finansbranchen (banker & realkredit), for de skulle reddes og ingen af disse åhh så dygtige finansfolk, skal stå til regnskab, for alle de ulykker og falitter, deres ageren har kostet.
  Men hvem redder den alm. skattyder der har tabt alt + sidder med en større ubetalelig gæld og måske aldrig kommer økonomisk på fode igen. Det er ingen af de ansvarlige for ulykkerne, hverken politikere, banker, realkredit, ja ikke en gang de bankdirektører, der efterfølgende, er gået af med million bonuser – fy for den lede, hvad er det for et samfund – Ansvarligt ? næppe.

 6. Det mest ulidelige ved “bankkrisen” er de syge og ulidelige bortforklaringer og løgne.
  Direkte matematiske usandheder.

  Alle vidste senest i 2007, at den var frygtelig gal. Vi var nogen, der i januar 2005 vidste at nu ville det bryde sammen. plus minus et par år. Det kan dokumenteres.
  Alle i branchen, der påstår, at de ikke vidste noget – taler mod bedre vidende.

 7. Den slags kan pressen og politikerne ikke bruge til noget. At vide besked, og så alligevel ikke reagere, det vidner jo om urent trav.

 8. I den forbindelse er det jo også interessant, at man nu pludselig taler om en mulig rigsretsag mod Lene Espersen. Men hvorfor dog først nu???

  Lars Løkke udtaler i samme forbindelse, at han nok var med til mødet; men han husker ikke sådan rigtig hvad der foregik på det trivielle møde, hvor hele Danmark blev pantsat. Øh jow da…

  Der bør i alle tilfælde rejses retssager mod en lang række højtstående personer i Danmark, som naturligvis har kendt til det her længe inden 2008.

  De implicerede dækker tydeligvis over hinanden, hvilket i sig selv er en skærpende omstændighed, al den stund, at vi taler om historiens groveste svigt og misrøgt af landets økonomi overhovedet.

 9. Har ofte tænkt over om Ejvind Kolding er positioneret i direktør stolen, med det formål at rede Mærsk’s ejerandel af Danskebank?

  Har også tænkt over om han får udbetalt sin løn fra bankpakke 1,2,3,4, og 5 eller om han får den ved at plukke kunderne!

  Afsluttende vil jeg desværre mene at danskerne er presset fra flere sider af. Politikere som har måttet øge skattetrykket, pga. bank pakker i et væk samt banker, som har måttet øge rentemarginalen og stramme kredit politikken, bare for at holde hovedet oven vande.

  Men fair nok, lad os bare køre videre, som om intet var hændt, bankerne er i teknisk henseende allerede insolvente….

  “Deflation anyone”?

 10. I øvrigt blev kundernes incitament til at kreditvurdere deres banker i svær grad reduceret, da lovgiverne i 2010 fordoblede indskyder­garantien til 750 tus. kr. Kun de færreste indskydere har i dag en risiko på banken.

  Det er muligt at indskydere stort set har deres på det tørre.
  Men hvorfor glemme udlånskunderne, der ved bankens konkurs lander i Finansiel Stabilitet, der skruer helt vildt op for renter og gebyrer, skulle jeg hilse og sige fra Roskilde Bank kunder m.fl.
  Men ellers stort set enig. Erhvervs og Vækstministerens forslag om, at vi som kunder skal være mere kritiske kunne sammenlignes med, at vi hver især skulle checke Øresundsbroens holdbarhed inden vi kørte over.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *