Aktionærerne må tage ansvar

Der er behov for et opgør med de absurde stemmeretsbegrænsninger, som har reduceret bankaktier til spisebilletter og aktionærerne til stemmekvæg. Og der er behov for, at Tilsynet tager bankernes revisorer ved hånden.

Tønder Bank blev stiftet i 1913. Næsten 100 år fik banken på bagen. Men altså kun næsten. Med et velbesøgt aktionærmøde den 8. november var det hele forbi.

Den 2. november indgav ledelsen en konkursbegæring mod Tønder Bank – tilsyneladende et af Danmarks mest solide pengeinstitutter. For blot 4 måneder siden opgjorde banken sin solvensprocent til 17,3. Siden er en halv milliard kroner blevet væk. Ikke så lidt for en bank med en balance på 3 milliarder kroner.

Det er slemt. For Tønder, for bankens aktionærer og for dem, der havde sat efterstillet kapital i banken. Men en stille glæde over den mest elegante bankredning, siden krisen ramte os i 2008, må være tilladt. Sydbank indtrådte i samtlige Tønder Banks simple forpligtelser og overtog til gengæld samtlige bankens aktiviteter og aktiver til den værdi, de siden måtte vise sig at have.

Og Sydbank viste storsind med sit tilbud om at tilbagekøbe kapitalbeviser til et beløb af 30 millioner kroner, som Tønder Bank havde ladet sine kunder tegne på et tidspunkt, hvor der var hul i skroget. Der er grund til at kippe med flaget for Sydbank.

Sammenbruddet i marsken har påkaldt sig stor opmærksomhed. Tønder Banks nedsmeltning rokker ved den skrøbelige tillid til banksystemet. Ministeren vil have foretaget en kulegravning. Kan vi ikke klare os med mindre? Et spil Sorteper for eksempel.

For det er jo det, det drejer sig om. Hvem sidder tilbage med Sorteper? Er det direktionen og bestyrelsen, der har svigtet? Det ser unægtelig sådan ud. Men også revisor, der forsynede årsregnskabet for 2011 med en blank påtegning, har minsandten et forklaringsproblem.

I bankregnskaber ser man sjældent, eller aldrig, revisionspåtegninger med forbehold. Man forstår godt revisors dilemma. Et forbehold kan vise sig at være en selvopfyldende profeti. Først når Finanstilsynet har sendt en bank til tælling, kan man se revisor spidse pennen. Men da er det for sent.

Lov om finansiel virksomhed indeholder for revisor en pligt til at oplyse Finanstilsynet om forhold af afgørende betydning for pengeinstituttets fortsatte aktivitet. Men pengeinstituttet vil sædvanligvis være hinsides alt håb, når revisors pligt indtræder. Erfaringerne under bankkrisen kunne tale for, at lade revisors oplysningspligt over for Finanstilsynet indtræde på et tidligere tidspunkt, således at Tilsynet kan komme på banen, medens banken endnu har vand under kølen.

Aktionærerne i Tønder Bank føler sig angiveligt svigtet i en sådan grad, at de overvejer at rejse krav om erstatning. Svigtet af hvem? Krav mod hvem? Aktionærerne udgør til sammen generalforsamlingen – bankens øverste myndighed. Det er på tide, at aktionærerne tager deres ejeransvar alvorligt.

I Tønder Bank havde aktionærerne ladet sig sætte uden for indflydelse. Aktiekapitalen var fordelt på 980.000 aktier á 20 kroner. Men ingen aktionær kunne stemme på mere end 100 aktier, eller 0,01 pct. af aktiekapitalen. Det er jo absurd. En aktiemajoritet krævede mindst 4.900 aktionærer. I Tønder, hvor der bor 7.500 mennesker.

Stemmeretsbegrænsningerne, der var tænkt som et værn mod fjendtlige overtagelsesforsøg, har i mange mindre banker udviklet sig til et værn for ledelsen. Et værn mod bankens aktionærer!

4 responses to “Aktionærerne må tage ansvar

 1. “Krisen ramte os i 2008”

  Lige et par tiltrængte korrektioner: Sådan hænger det nemlig ikke sammen.

  Krisen er for det første ikke noget vi er “ramt” af, den er 100% selvskabt.
  Og for det andet – den startede ikke i 2008; men derimod langt tidligere. Nemlig på det tidspunkt, da man valgte at lade bankerne udstede “gratis” penge ad libitum.

  I 2008 viste det sig så, at det IKKE var gratis alligevel, og så væltede pyramidespillet.

  Pt. gør man så politisk alt hvad der er muligt, for at få gang i pyramidespillet igen – Dén uansvarlighed er måske nok værd at fokusere på, fremfor at fokusere på tudemarie, som ikke kan forstå, at at der var en risiko forbundet med den aktionær konto som gav langt mere i rente end naboens.

  I den forstand er jeg dog enig. Lad aktionærerne tage ansvar for deres egne geninger, og lad dem tage tabene selv.

 2. Inden Du lader rørstrømskhedens vamle tårer regne mildt over møddingen, så er der udprægede ligheder i overtagelsen af Tønder Bank og bankTrelleborg – jævnfør Wikipeda:
  “En efterfølgende vurderingsrapport fra to uvildige revisorer udpeget af foreningen af statsautoriserede revisorer, kom frem til at kursen på bankes aktier skulle have ligget i intervallet kurs 93,27 til kurs 159, alt efter hvilke vurderingsmetode der blev lagt til grund. Dette tvang Sydbank til at øge prisen fra kurs 59,3 til 93,27”
  Skal vi sige det sådan? Intet af hvad Sydbank foretager sig tåler dagens lys? Hvorfor måtte man nedlægge sin schweiziske “afdeling”?

 3. Kære Thomas
  Du kan vist ikke li’ banker.
  Jeg finder fortsat, at der er grund til at glæde sig over, at det lykkedes at bjærge kunderne i Tønder Bank.
  Vi slap for at se kunderne placeret i en rød og en grøn bank. Og der blev denne gang ikke trukket på Indskydergarantifonden (som vi alle betaler til). Heller ikke staten måtte bidrage. Hvis vi ser bort fra et par fusioner blandt de helt små pengeinstitutter, er det første gang siden september 2008, at det fulde tab ved en bankkrak har kunnet opfanges af egenkapitalen og den efterstillede kapital. Det er vel ikke så galt.
  Jeg er ikke rørt til tårer over, at Sydbank har tilbudt at købe kapitalbeviserne tilbage. Givetvis er Sydbank forpligtet til at honorere alle simple krav mod Tønder Bank. Og den hybride kernekapital ville have fået status af et simpelt krav mod Tønder Bank (læs Sydbank), såfremt tegningen ved dom var blevet kendt ugyldig. Jeg kvitterer alene for, at Sydbank har valgt at betale 30 mio. kr. uden sværdslag. Herved har man dog gjort tilværelsen ikke så lidt lettere for 460 investorer.
  Så meget for den stille glæde over bjærgningen, som jeg forstår du ikke deler.

 4. Fremstillingen bygger på den helt forkerte præmis, at aktionærerne eksisterer!

  Der, hvor man har været inde og kikke efter er egenkapitalen forsvundet mere end én gang.

  Aktionærernes penge ER tabt. Når aktionærernes reelle tilgodehavende er nul, så kan de ikke eksistere.

  Bankerne kører p.t. for alle andres penge end aktionærernes. Det er absurd at forestille sig at aktionærerne skal gøre noget som helst!

  En aktionær hæfter for sin aktie – er denne aktie værdiløs, så hæfter aktionæren ikke yderligere.

  Absurditeten er så så meget desto større, at aktionærerne udpeger bestyrelse og direktion. Regnskabet tjener således alene til at legitimere bankledelsernes eksisten.
  Aktionærerne har kun adkomst til at udpege ledelsen i det omfang de eksisterer – aktionærerne altså.

  Aktionærernes rettigheder og pligter bygger således på en fiktion. Hverken bestyrelse, ledelse eller revisor står således til ansvar overfor aktionærerne: Disse er som bekendt ruinerede og dermed ikke eksisterende.

  Det giver også bestyrelse og ledelse det problem at legitimere deres eksistens: Denne legitimitet er en fiktion opretholdt af mere eller mindre fantasifulde “regnskaber”, som gennemhulles ved anvendelse af tilnærmelsesvis objektive standarder.

  Hvis aktionærerne løftede det “ansvar” JAH postulerer, de har, så ville konsekvensen være at de måtte konstatere, at det ikke var deres opgave at løfte det ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *