Hvem ku’ – Alku!

Tryg har købt forsikringsselskabet Alka. For svimlende 8,2 mil­liarder kroner kr. Tryg er blevet større, for­sik­ringstager­ne har mistet et alternativ til de kommer­ci­el­le ud­bydere, og Al­­kas aktio­næ­rer er blevet forgyldt. Fagbe­væ­­gel­sen har solgt sit guld­æg for ussel mammon, lyder det fra Blik & Rør. Tryg har de senere år haft svært ved at holde balancen. … Læs mere

Har Nykredit et forklaringsproblem?

Forenet Kredit, foreningen af låntagere i Nykredit, har besluttet sig for at sælge 11 pct. af aktiekapitalen i holdingselskabet for at skaffe penge i kassen. Kunderne vil miste indflydelse. Nykredits egenart som foreningsejet institut står for fald. Men det får ikke nytte. I bestyrelsen for Forenet Kredit, der har bundet sig fast til masten, er der … Læs mere

Hvem skal eje Nykredit – kunderne eller kapitalen?

Koncernledelsen har besluttet at kaste foreningsejede Nykredit i favnen på storkapitalen. Interessekon­flikt­erne er åbenbare. Repræsentantskabet bør af­kræ­ve ledelsen en seriøs vurdering af alternativerne til salget, der kalder på en urafstemning. Nykredit-koncernen befinder sig i en svær identitetskrise. Tilsyneladende aner koncernen ikke, hvad den skal stille op med sig selv. Bidragssatserne er i top; det samme … Læs mere

Kan man sagsøge sig selv?

Trivielle divergenser i erhvervslivet er blevet et eldorado for hjælpsomme advokater, der ikke tager det så tungt med ju­rist­­­løftet, hvor­efter den håbefulde cand. jur. aldrig viden­de må råde nogen til ufornødne processer. Et antal amerikanske investorer har anlagt et gruppesøgsmål mod Novo Nordisk. Investorerne søger erstatning for skuffede forventninger. I august 2016 oplyste Novos ledelse, … Læs mere

Om kulbrinteskat og kvotekonger

I 1982 indførte vi en særlig afgift på udnyttelsen af ressour­cer­ne i undergrunden. Hvorfor valgte vi da 20 år senere at over­lade ressourcerne i havet til en snæver kreds af personer? Som A.P. Møller i 1962 fik fiskerne en eneretsbevilling. Gratis. Den 15. august 2017 offentliggjorde Rigsrevisionen sin beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Seks … Læs mere

Fra elværksbestyrere til el-konger

Elselskaberne havde i 2004-05 held til med hjælp fra staten at unddrage elforbrugerne en opsparing på 60 milliarder kroner. Danmarkshistoriens største togrøveri, som Svend Auken kaldte forløbet. Der er behov for lovgivning for at redressere forløbet. Over sommeren er vi blevet underholdt med farverige beretninger om konger. Snart er det el-konger, snart er det kvotekonger. … Læs mere

NORLIV – en skandale i milliardklassen

Uden at nogen rigtigt har bemærket det, er det lyk­­kedes en lil­le kreds af personer at skabe en ulovbe­stemt fond på 8 milliar­der kroner for andre folks penge. Andelsbevæ­gel­sen blev for­rådt i forløbet. Myndighedernes rolle er ufor­ståe­lig. For mange af de kooperative virksomheder, der tidligere fyldte meget i den finansielle sektor, betød 1990’erne et farvel. … Læs mere

Eik – når letter tågen?

Som garant overtog Finansiel Stabilitet Eik Bankis virksomhed efter lov om finansiel stabilitet. Den senere ledelse valgte at opfatte virksom­heds­overdragelsen som en handel mellem to uafhængige parter med mod­satrettede interesser. Det kom der mange forviklinger ud af. Siden TAKS den 3. februar 2017 afgjorde Skattamálið, har Færøerne været indhyllet i tåge. Og der er ikke … Læs mere

Om et skattefradrag, der ikke var

Det har været en lettere uvirkelig oplevelse at læse om TAKS’ (SKAT) af­gø­rel­­se i sagen om Eik Bankis skattefradrag for underbalancen i den gam­le bank, der opgav ævred den 30. september 2010. Goodwill eller underbalance? Ifølge afgørelsen, således som den er refereret af banken, kan underbalancen opfattes som skattemæssig goodwill, men værdien af denne goodwill er nul … Læs mere

Foreningen NLP taget ved næsen af Nordea

Afviklingen af sparekasserne, kreditforeningerne og de gensi­di­ge forsikringsselskaber har efterladt os med en række fonds­lig­nende konstruktioner, der ofte viser sig at være foreninger eller sel­skaber med begrænset ansvar. Lovgrundlaget er dif­fust, og myndighedernes tilsyn utilstrækkeligt. Sædvanligvis skelner vi i Danmark mellem almennyttige fonde, hvis forhold reguleres af fondsloven, og erhvervsdrivende fonde, hvis forhold reguleres af … Læs mere

Eik’s skattesag

Medens vi venter på en afgørelse i sagen om Eik Bankis skat­tefradrag på en halv milliard kroner, har banken taget dras­tiske midler i brug for at luk­ke munden på en kri­tisk pres­se og besværlige systemkritikere. En magt­fuld­kom­men le­del­se uden for demokratisk kontrol kører med klatten. Den færøske Eik Banki, som Finansiel Stabilitet stiftede i oktober … Læs mere

Skibskreditten i rum sø

Salget af den tidligere skibskreditfond kaster lys på den problematiske model for omdannelse af erhvervsdrivende fonde til aktieselskaber. Den bundne fondsreserve kan opfattes som et afdragsfrit, billigt lån, der tilskynder til en gearet balance. Danmarks Skibskredit A/S (DSK) er sat til salg. DSK, den tidligere Danmarks Skibskreditfond, er som så mange andre lånefonde stiftet i … Læs mere

Har bankerne et forklaringsproblem?

Bankerne, der besværer sig over skærpede kapitalkrav, har i 2016 udbetalt rekordudbytter. Budskabet er svært at kommunikere. Det bliver ikke bedre af, at bankerne forholder sig overfladisk til sektorens kapitalomkostninger. Bankerne har gjort sig til Prügelknaben. Det har vakt politisk røre, at bankerne i 2016 har udbetalt rekordudbytter: 10 milliarder kroner. Det ligger markant over … Læs mere

Statens dobbeltrolle i DONG

DONG. Med børsnoteringen er der etableret et problema­tisk ejer­skab. Staten, der yder betydelige subsidier til DONG, sid­der tilbage med en spinkel aktiemajoritet i et profitmaksi­me­ren­de selskab. Hvem skal nu værne elforbrugerne og skat­te­­­­bor­gerne? Den 9. juni blev aktierne i DONG optaget til notering på børsen. Ikke et øje var tørt. Voksne mænd ringede med en … Læs mere

Grøn omstilling kræver finansiel omstilling

CIGARKASSEØKONOMI. Der er på Christiansborg en vis lyst til at finansiere meget sto­re pro­jekter – elektrificeringen af jernbanenettet og den grøn­ne om­stil­ling – efter cigarkasselignende principper. Det er åben­bart po­li­tisk-ideologisk bekvemt. Men det er ikke i øvrigt hensigtsmæssigt. I mit tidligere liv besøgte jeg en dag en djærv håndværker (han kaldte sig ganske vist entreprenør), … Læs mere