TryghedsGruppen under forandring

Af Jørn Astrup Hansen 3

Siden 2008 er der sket en demokratisering af valgene til TryghedsGruppens repræsentantskab, der tidligere havde karakter af en hem­melig loge. Lyset væl­der ind i TryghedsGruppen. En irreversibel proces er sat i gang.   TryghedsGruppen smba, forsikringsselskabet Trygs moderselskab, undergår for tiden … Fortsættes

Kapitalfondenes diskrete charme

Af Jørn Astrup Hansen 4

Uge 45 blev en mindeværdig uge for kapitalfondene. På skærmen kunne vi følge den triste historie om røveriet mod TDC. Vi erfarede om kapitalens flugtvej ud af Danmark via Luxembourg. Og i Ålborg meldte Altor Equity Partners udsolgt, da OW … Fortsættes

Retsopgør med lavthængende frugter og små fisk

Af Jørn Astrup Hansen 0

Amagerbanken. Det har ført til politisk opstandelse, at et medlem af Ama­ger­bank­ens be­styrelse kom for skade at hæve et større indlån 2 da­­ge før bankens konkurs. Politikerne over­re­agerer. Borgernes retsfølelse udfordres af mangelen på pro­por­ti­­o­­­nalitet og den ringe fremdrift i … Fortsættes

Aldrig mere en Nordisk Fjer?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Over sommeren har pressen underholdt os med forholdene i dækkoncernen Genan. Inden PKA, der var storaktionær, med en refleksbevægelse peger på revi­sor som den, der svigte­de, bør man gøre sig klart, at der stilles særlige krav til ikke blot revisionen … Fortsættes

Uden om realkreditten

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne er i færd med at erobre realkreditmarkedet. Fire af de store realkredit­sel­skaber er ejet af bankerne. Og bankerne tager i stigende omfang prioritetslån på egne bøger. Realkredittens særpræg er under pres. Så meget, at man i svage stun­der kunne … Fortsættes

Hunos svære linedans – TryghedsGruppen ved en korsvej (2)

Af Jørn Astrup Hansen 0

TryghedsGruppens bestyrelsesformand har ved skrivelse af 23. juli 2014 gjort følgende bemærkninger til min blog af 20. juli 2014, ”TryghedsGruppen ved en korsvej” (se denne): Kære Jørn Astrup Hansen Tak for dit blogindlæg i Berlingske den 20. juli 2014 med … Fortsættes

TryghedsGruppen ved en korsvej

Af Jørn Astrup Hansen 2

Det er gået op for bestyrelsen, at Trygs moderselskab ikke er en selvejende insti­tu­ti­on. Det er forsikringstagerne, der ejer TryghedsGruppens formue. Det er ejerne, der lægger ryg til, når Tryg forhøjer forsikringspræmien. Nu overvejer bestyrelsen at give ejerne andel i … Fortsættes

FIH – fra udvikling til afvikling

Af Jørn Astrup Hansen 0

FIH Erhvervsbank er gået i afviklingsmode. På Langelinie er man i færd med at skri­ve de sidste linjer i en dramatisk erhvervshistorie. Epilogen er ikke flatterende for de politiske myndigheder og bankens nuværende ejere, der tæller et par af lan­­dets … Fortsættes

De lokale pengeinstitutters dilemma

Af Jørn Astrup Hansen 0

Lokalbankernes styrke er deres lokalkendskab. Når de har spillet på udebane, er det of­te gået galt. Men det lokale marked er også lokalbankernes svag­hed; de lider under de sløje konjunkturer i yderområderne. Der er behov for en of­fen­­siv kon­solidering, hvis … Fortsættes

Kup i Københavns Andelskasse?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Andelskassen er på vej over i historiebøgerne. Valget synes at stå mellem en kon­kurs og en omdannelse til aktieselskab iscenesat af ledelsen og et par en­tre­pre­nante finansfolk. Forløbet er ikke flatterende for andelskassens bestyrelse. Den 30. april 2014 var der … Fortsættes

TryghedsGruppen – ejet af forsikringstagerne

Af Jørn Astrup Hansen 0

Åbenhed – men med måde TryghedsGruppen smba, der hidtil har levet efter devisen den der lever skjult, lever godt, har efter 23 år i neddykket tilstand valgt at åbenbare sig over for offentligheden. Den 23. februar 2014 havde den nye … Fortsættes

Er Danmark sat til salg?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Det delvise salg af DONG Energy og salget af Nets er blevet mødt af en betydelig folkelig modvilje. I rask tempo sælger vi ud af infrastrukturselskaber, der opere­rer på et monopolistisk marked. Køberne er typisk udenlandske kapitalfonde, der erhverver retten … Fortsættes

TryghedsGruppen – behov for aktivt ejerskab

Af Jørn Astrup Hansen 0

Den 17. februar 2014 havde jeg i Berlingske en kommentar til de særegne forhold i forsikringsselskabet Trygs moderselskab, TryghedsGruppen smba. Kommentaren har inspireret en kreds af TryghedsGruppens repræsentantskabsmedlemmer anført af næstformanden, Leila Lindén, til et indlæg i Berlingske den 25. … Fortsættes

Nets – en køber mindre?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne har sat Nets til salg. Blandt mulige købere nævnes Trygs mo­der­­­selskab. Men hvilken mening har det dog for forsikringstagerne? Ingen.  Det har vakt opsigt, at TryghedsGruppen smba (Trygs moderselskab), der er ejet af forsikringstagerne og – det må man … Fortsættes