Retsopgør med lavthængende frugter og små fisk

Af Jørn Astrup Hansen 0

Amagerbanken. Det har ført til politisk opstandelse, at et medlem af Ama­ger­bank­ens be­styrelse kom for skade at hæve et større indlån 2 da­­ge før bankens konkurs. Politikerne over­re­agerer. Borgernes retsfølelse udfordres af mangelen på pro­por­ti­­o­­­nalitet og den ringe fremdrift i … Fortsættes

Aldrig mere en Nordisk Fjer?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Over sommeren har pressen underholdt os med forholdene i dækkoncernen Genan. Inden PKA, der var storaktionær, med en refleksbevægelse peger på revi­sor som den, der svigte­de, bør man gøre sig klart, at der stilles særlige krav til ikke blot revisionen … Fortsættes

Uden om realkreditten

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne er i færd med at erobre realkreditmarkedet. Fire af de store realkredit­sel­skaber er ejet af bankerne. Og bankerne tager i stigende omfang prioritetslån på egne bøger. Realkredittens særpræg er under pres. Så meget, at man i svage stun­der kunne … Fortsættes

Hunos svære linedans – TryghedsGruppen ved en korsvej (2)

Af Jørn Astrup Hansen 0

TryghedsGruppens bestyrelsesformand har ved skrivelse af 23. juli 2014 gjort følgende bemærkninger til min blog af 20. juli 2014, ”TryghedsGruppen ved en korsvej” (se denne): Kære Jørn Astrup Hansen Tak for dit blogindlæg i Berlingske den 20. juli 2014 med … Fortsættes

TryghedsGruppen ved en korsvej

Af Jørn Astrup Hansen 2

Det er gået op for bestyrelsen, at Trygs moderselskab ikke er en selvejende insti­tu­ti­on. Det er forsikringstagerne, der ejer TryghedsGruppens formue. Det er ejerne, der lægger ryg til, når Tryg forhøjer forsikringspræmien. Nu overvejer bestyrelsen at give ejerne andel i … Fortsættes

FIH – fra udvikling til afvikling

Af Jørn Astrup Hansen 0

FIH Erhvervsbank er gået i afviklingsmode. På Langelinie er man i færd med at skri­ve de sidste linjer i en dramatisk erhvervshistorie. Epilogen er ikke flatterende for de politiske myndigheder og bankens nuværende ejere, der tæller et par af lan­­dets … Fortsættes

De lokale pengeinstitutters dilemma

Af Jørn Astrup Hansen 0

Lokalbankernes styrke er deres lokalkendskab. Når de har spillet på udebane, er det of­te gået galt. Men det lokale marked er også lokalbankernes svag­hed; de lider under de sløje konjunkturer i yderområderne. Der er behov for en of­fen­­siv kon­solidering, hvis … Fortsættes

Kup i Københavns Andelskasse?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Andelskassen er på vej over i historiebøgerne. Valget synes at stå mellem en kon­kurs og en omdannelse til aktieselskab iscenesat af ledelsen og et par en­tre­pre­nante finansfolk. Forløbet er ikke flatterende for andelskassens bestyrelse. Den 30. april 2014 var der … Fortsættes

TryghedsGruppen – ejet af forsikringstagerne

Af Jørn Astrup Hansen 0

Åbenhed – men med måde TryghedsGruppen smba, der hidtil har levet efter devisen den der lever skjult, lever godt, har efter 23 år i neddykket tilstand valgt at åbenbare sig over for offentligheden. Den 23. februar 2014 havde den nye … Fortsættes

Er Danmark sat til salg?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Det delvise salg af DONG Energy og salget af Nets er blevet mødt af en betydelig folkelig modvilje. I rask tempo sælger vi ud af infrastrukturselskaber, der opere­rer på et monopolistisk marked. Køberne er typisk udenlandske kapitalfonde, der erhverver retten … Fortsættes

TryghedsGruppen – behov for aktivt ejerskab

Af Jørn Astrup Hansen 0

Den 17. februar 2014 havde jeg i Berlingske en kommentar til de særegne forhold i forsikringsselskabet Trygs moderselskab, TryghedsGruppen smba. Kommentaren har inspireret en kreds af TryghedsGruppens repræsentantskabsmedlemmer anført af næstformanden, Leila Lindén, til et indlæg i Berlingske den 25. … Fortsættes

Nets – en køber mindre?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne har sat Nets til salg. Blandt mulige købere nævnes Trygs mo­der­­­selskab. Men hvilken mening har det dog for forsikringstagerne? Ingen.  Det har vakt opsigt, at TryghedsGruppen smba (Trygs moderselskab), der er ejet af forsikringstagerne og – det må man … Fortsættes

Det er noget rod med Tryg

Af Jørn Astrup Hansen 2

Trygs moderselskab udbytter forsikringstagerne. Det er et para­doks. Forsikrings­tagerne, der ejer moderselskabet, holdes i uvidenhed om deres ejerskab. Der er behov for, at forsikringstagerne, og myn­dig­­hed­erne, forholder sig mere kritisk til, hvad TryghedsGruppen er for en størrelse. Bestyrelsen vildleder forsikringstagerne … Fortsættes

Finanskrisen – lærte vi noget?

Af Jørn Astrup Hansen 4

Finanskrisen har afdækket behovet for strengere krav og, navnlig, en holdningsændring. Finansministerens aftale med Goldman Sachs om et medejerskab til DONG kunne tyde på, at det har lan­ge udsigter med det sidste. Vi har svært ved at lægge finanskrisens bag … Fortsættes