Eik – når letter tågen?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Som garant overtog Finansiel Stabilitet Eik Bankis virksomhed efter lov om finansiel stabilitet. Den senere ledelse valgte at opfatte virksom­heds­overdragelsen som en handel mellem to uafhængige parter med mod­satrettede interesser. Det kom der mange forviklinger ud af. Siden TAKS den … Fortsættes

Om et skattefradrag, der ikke var

Af Jørn Astrup Hansen 1

Det har været en lettere uvirkelig oplevelse at læse om TAKS’ (SKAT) af­gø­rel­­se i sagen om Eik Bankis skattefradrag for underbalancen i den gam­le bank, der opgav ævred den 30. september 2010. Goodwill eller underbalance? Ifølge afgørelsen, således som den er refereret … Fortsættes

Foreningen NLP taget ved næsen af Nordea

Af Jørn Astrup Hansen 4

Afviklingen af sparekasserne, kreditforeningerne og de gensi­di­ge forsikringsselskaber har efterladt os med en række fonds­lig­nende konstruktioner, der ofte viser sig at være foreninger eller sel­skaber med begrænset ansvar. Lovgrundlaget er dif­fust, og myndighedernes tilsyn utilstrækkeligt. Sædvanligvis skelner vi i Danmark … Fortsættes

Eik’s skattesag

Af Jørn Astrup Hansen 0

Medens vi venter på en afgørelse i sagen om Eik Bankis skat­tefradrag på en halv milliard kroner, har banken taget dras­tiske midler i brug for at luk­ke munden på en kri­tisk pres­se og besværlige systemkritikere. En magt­fuld­kom­men le­del­se uden for … Fortsættes

Skibskreditten i rum sø

Af Jørn Astrup Hansen 0

Salget af den tidligere skibskreditfond kaster lys på den problematiske model for omdannelse af erhvervsdrivende fonde til aktieselskaber. Den bundne fondsreserve kan opfattes som et afdragsfrit, billigt lån, der tilskynder til en gearet balance. Danmarks Skibskredit A/S (DSK) er sat … Fortsættes

Har bankerne et forklaringsproblem?

Af Jørn Astrup Hansen 2

Bankerne, der besværer sig over skærpede kapitalkrav, har i 2016 udbetalt rekordudbytter. Budskabet er svært at kommunikere. Det bliver ikke bedre af, at bankerne forholder sig overfladisk til sektorens kapitalomkostninger. Bankerne har gjort sig til Prügelknaben. Det har vakt politisk … Fortsættes

Statens dobbeltrolle i DONG

Af Jørn Astrup Hansen 1

DONG. Med børsnoteringen er der etableret et problema­tisk ejer­skab. Staten, der yder betydelige subsidier til DONG, sid­der tilbage med en spinkel aktiemajoritet i et profitmaksi­me­ren­de selskab. Hvem skal nu værne elforbrugerne og skat­te­­­­bor­gerne? Den 9. juni blev aktierne i DONG … Fortsættes

Grøn omstilling kræver finansiel omstilling

Af Jørn Astrup Hansen 0

CIGARKASSEØKONOMI. Der er på Christiansborg en vis lyst til at finansiere meget sto­re pro­jekter – elektrificeringen af jernbanenettet og den grøn­ne om­stil­ling – efter cigarkasselignende principper. Det er åben­bart po­li­tisk-ideologisk bekvemt. Men det er ikke i øvrigt hensigtsmæssigt. I mit … Fortsættes

Panama – hvad bankerne ikke havde brug for

Af Jørn Astrup Hansen 0

Vi er de seneste par uger blevet noget klogere på, hvad de i banken (også) gør efter tre. Efterspillet til dokumentaren vi­ste en sektor, der har problemer med troværdigheden. Filer­ne fra Panama dukkede op på et såre ubelejligt tidspunkt. Nordea, … Fortsættes

Kapitalkravene – ikke nogen hindring for udlån

Af Jørn Astrup Hansen 0

Pengerigelighed. Den finansielle sektor vil gerne have lem­pet kapitalkravene. Det er der næppe nogen grund til. De fle­ste banker opfylder kravene med en bred margin, og den ne­ga­tive rente tilskynder bankerne til at udlåne likviditeten. Jesper Rangvid og Jonas Kragh … Fortsættes

Nykredit – et hus i splid med sig selv?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Børsnotering. En måned før valget til repræsentantskabet gør Nykredits le­delse op med 165 års foreningseje. Nykredit skal på børsen. Be­styrelsen siger, at Nykredit mangler kapital. Men er det rigtigt? Og hvorfor mangler Nykredit kapital? Nykredit planlægger en børsnotering. Det meddelte … Fortsættes

Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

Af Jørn Astrup Hansen 4

Mere brok. Peter Gæmelke – fungerende formand for NLP, en forening af forsikringstagere i Nordea Liv & Pension (tidligere Tryg Liv amba) – lod sig den 23. d.m. interviewe af dagbladet Jyllands-Posten. Gæmelke mener, at NLP i demokratisk henseende er … Fortsættes

Foreningen NLP’s bestyrelse på gale veje

Af Jørn Astrup Hansen 0

Der er valg til repræsentantskabet i Foreningen NLP. Foreningen, der bogfører en formue på 8 milliarder kroner, omfatter kunderne i det tidligere Tryg Liv (nu Nordea Liv & Pension). Indtil 1999 ejede livsforsikringskunderne og skadesforsikringskunderne i forholdet 35:65 forsikringskoncernen Tryg … Fortsættes

Man gjorde et gensidigt selskab fortræd

Af Jørn Astrup Hansen 0

Kundekapital. En historieløs bestyrelsesformand i foreningen NLP – det gamle gensidige livsforsikringsselskab Tryg – omgås med planer om at stille medlemmernes kapital til rådighed for Nordea Liv & Pension A/S. En farce er forbi, en ny kan begynde. I morgen (19. … Fortsættes

Nykredit – en forening eller hvad?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Medlemsindflydelse. Uroen om Nykredit skal ses i lyset af den utilstrækkelige lovgivning, der regulerer omdannelsen af ko­ope­ra­tive virksomheder til ak­tie­sel­skaber. Myndighederne, der for­ud­sættes at vær­ne medlemmernes interesser, har svigtet. Den 23. april 2009 holdt Realkreditrådet årsmøde. Nykredits koncernchef, der var … Fortsættes