TryghedsGruppen – ejet af forsikringstagerne

Af Jørn Astrup Hansen 0

Åbenhed – men med måde TryghedsGruppen smba, der hidtil har levet efter devisen den der lever skjult, lever godt, har efter 23 år i neddykket tilstand valgt at åbenbare sig over for offentligheden. Den 23. februar 2014 havde den nye … Fortsættes

Er Danmark sat til salg?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Det delvise salg af DONG Energy og salget af Nets er blevet mødt af en betydelig folkelig modvilje. I rask tempo sælger vi ud af infrastrukturselskaber, der opere­rer på et monopolistisk marked. Køberne er typisk udenlandske kapitalfonde, der erhverver retten … Fortsættes

TryghedsGruppen – behov for aktivt ejerskab

Af Jørn Astrup Hansen 0

Den 17. februar 2014 havde jeg i Berlingske en kommentar til de særegne forhold i forsikringsselskabet Trygs moderselskab, TryghedsGruppen smba. Kommentaren har inspireret en kreds af TryghedsGruppens repræsentantskabsmedlemmer anført af næstformanden, Leila Lindén, til et indlæg i Berlingske den 25. … Fortsættes

Nets – en køber mindre?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne har sat Nets til salg. Blandt mulige købere nævnes Trygs mo­der­­­selskab. Men hvilken mening har det dog for forsikringstagerne? Ingen.  Det har vakt opsigt, at TryghedsGruppen smba (Trygs moderselskab), der er ejet af forsikringstagerne og – det må man … Fortsættes

Det er noget rod med Tryg

Af Jørn Astrup Hansen 2

Trygs moderselskab udbytter forsikringstagerne. Det er et para­doks. Forsikrings­tagerne, der ejer moderselskabet, holdes i uvidenhed om deres ejerskab. Der er behov for, at forsikringstagerne, og myn­dig­­hed­erne, forholder sig mere kritisk til, hvad TryghedsGruppen er for en størrelse. Bestyrelsen vildleder forsikringstagerne … Fortsættes

Finanskrisen – lærte vi noget?

Af Jørn Astrup Hansen 4

Finanskrisen har afdækket behovet for strengere krav og, navnlig, en holdningsændring. Finansministerens aftale med Goldman Sachs om et medejerskab til DONG kunne tyde på, at det har lan­ge udsigter med det sidste. Vi har svært ved at lægge finanskrisens bag … Fortsættes

Renteswap – et glimrende produkt?

Af Jørn Astrup Hansen 4

Ingen forstod swaplånene – hverken andelsboligforeningerne eller ban­­­­kerne – før det var for sent. Alle fejlvurderede i svær grad rente­ud­viklingen. Boligfor­enin­gerne, der ville sikre sig, satsede – og tabte. Jævnligt kan vi i aviserne læse om en stribe andelsboligforeninger, som … Fortsættes

DONG – en filial af Government Sachs

Af Jørn Astrup Hansen 5

Staten er i færd med at give Goldman Sachs en overnormal ind­fly­delse som med­ejer af DONG. Har finansministeren for­sømt en due diligence af Goldman Sachs? Eller er sagen af­gjort efter devisen Money talks?   DONG mangler kapital. Aktionærerne med den danske … Fortsættes

Kurspleje eller kursmanipulation?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Fuskeri. Bagmandspolitiet har taget fat på et opgør med 00’erne. I en stribe sager er der rejst tiltale for kursmanipulation, der ofte synes ud­løst af en giftig cocktail af aktieoptioner og tilbagekøbspro­gram­mer. Kombi­na­tionen bør ikke forekomme. Og myndighederne må væ­re … Fortsættes

Nykredit – problemer med fordøjelsen?

Af Jørn Astrup Hansen 2

Som Moses, der kom ned fra bjerget med de ti bud, kom Sass Larsen den 10. oktober ud ad døren til Erhvervsministeriet med SIFI-krave­ne. De er uden den samme strenghed som de ti bud. Alle institut­ter­ne opfylder uden videre kravene. … Fortsættes

Skal Tilsynet under tilsyn?

Af Jørn Astrup Hansen 2

Mens vi endnu rydder op efter finanskrisen, ønsker stærke kræfter at svæk­ke Finanstilsynet. Måske burde vi først reflektere lidt over fi­nans­­krisens anatomi. Hvad skyldtes krisen, hvem fremkald­te den, og hvem har ansvaret? Dommen over Schwartz Thomsen gjorde os ikke klogere. … Fortsættes

Det er – også – de andres skyld

Af Jørn Astrup Hansen 3

Den manglende ansvarsplacering efter finanskrisen har gjort ban­kerne til syndebukke. Politikerne, der ganske har fortrængt eget an­svar, fører gerne an i mobningen af bankerne. Lad os håbe, Rang­vid-udvalget kommer hele vejen rundt. Bankerne var ikke alene om at dumme sig. … Fortsættes

Finanstilsynet i politisk krydsild

Af Jørn Astrup Hansen 1

Venstre og de Konservative har rettet et heftigt angreb på Finanstilsy­net. For­ment­lig vil Tilsynet vælge at overhøre kritikken. Men det er kun muligt, så længe mi­ni­steren bakker op. Måske der er behov for en bedre sikring af Fi­nans­­tilsynet mod politisk … Fortsættes

Forsikring – eller blot finansiering?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Mikrotarifering. I stigende omfang påvirkes forsikringspræmien af det historiske ska­des­forløb. For privatforsikringer er tendensen formentlig særligt udtalt for bilfor­sik­ring­er og vil­­la­forsikringer. Aktuarerne, der giver sig af med at beregne skadeshyppighed, har givet op. Umær­keligt får forsikringsvirksomhed karakter af finansierings­virk­som­hed. Og … Fortsættes

DONG på eventyr på obligationsmarkedets overdrev

Af Jørn Astrup Hansen 3

Farcen om DONG’s hybride obligationslån, som nu bliver indløst – 997 år før forfald – er ikke uden ligheder med brylluppet i Kana. I Kana blev vand til vin. I DONG blev gæld til egen­kapi­tal. Standard & Poor’s indtager rollen … Fortsættes