TryghedsGruppen ved en korsvej

Af Jørn Astrup Hansen 0

Det er gået op for bestyrelsen, at Trygs moderselskab ikke er en selvejende insti­tu­ti­on. Det er forsikringstagerne, der ejer TryghedsGruppens formue. Det er ejerne, der lægger ryg til, når Tryg forhøjer forsikringspræmien. Nu overvejer bestyrelsen at give ejerne andel i … Fortsættes

FIH – fra udvikling til afvikling

Af Jørn Astrup Hansen 0

FIH Erhvervsbank er gået i afviklingsmode. På Langelinie er man i færd med at skri­ve de sidste linjer i en dramatisk erhvervshistorie. Epilogen er ikke flatterende for de politiske myndigheder og bankens nuværende ejere, der tæller et par af lan­­dets … Fortsættes

De lokale pengeinstitutters dilemma

Af Jørn Astrup Hansen 1

Lokalbankernes styrke er deres lokalkendskab. Når de har spillet på udebane, er det of­te gået galt. Men det lokale marked er også lokalbankernes svag­hed; de lider under de sløje konjunkturer i yderområderne. Der er behov for en of­fen­­siv kon­solidering, hvis … Fortsættes

Kup i Københavns Andelskasse?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Andelskassen er på vej over i historiebøgerne. Valget synes at stå mellem en kon­kurs og en omdannelse til aktieselskab iscenesat af ledelsen og et par en­tre­pre­nante finansfolk. Forløbet er ikke flatterende for andelskassens bestyrelse. Den 30. april 2014 var der … Fortsættes

TryghedsGruppen – ejet af forsikringstagerne

Af Jørn Astrup Hansen 0

Åbenhed – men med måde TryghedsGruppen smba, der hidtil har levet efter devisen den der lever skjult, lever godt, har efter 23 år i neddykket tilstand valgt at åbenbare sig over for offentligheden. Den 23. februar 2014 havde den nye … Fortsættes

Er Danmark sat til salg?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Det delvise salg af DONG Energy og salget af Nets er blevet mødt af en betydelig folkelig modvilje. I rask tempo sælger vi ud af infrastrukturselskaber, der opere­rer på et monopolistisk marked. Køberne er typisk udenlandske kapitalfonde, der erhverver retten … Fortsættes

TryghedsGruppen – behov for aktivt ejerskab

Af Jørn Astrup Hansen 0

Den 17. februar 2014 havde jeg i Berlingske en kommentar til de særegne forhold i forsikringsselskabet Trygs moderselskab, TryghedsGruppen smba. Kommentaren har inspireret en kreds af TryghedsGruppens repræsentantskabsmedlemmer anført af næstformanden, Leila Lindén, til et indlæg i Berlingske den 25. … Fortsættes

Nets – en køber mindre?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne har sat Nets til salg. Blandt mulige købere nævnes Trygs mo­der­­­selskab. Men hvilken mening har det dog for forsikringstagerne? Ingen.  Det har vakt opsigt, at TryghedsGruppen smba (Trygs moderselskab), der er ejet af forsikringstagerne og – det må man … Fortsættes

Det er noget rod med Tryg

Af Jørn Astrup Hansen 2

Trygs moderselskab udbytter forsikringstagerne. Det er et para­doks. Forsikrings­tagerne, der ejer moderselskabet, holdes i uvidenhed om deres ejerskab. Der er behov for, at forsikringstagerne, og myn­dig­­hed­erne, forholder sig mere kritisk til, hvad TryghedsGruppen er for en størrelse. Bestyrelsen vildleder forsikringstagerne … Fortsættes

Finanskrisen – lærte vi noget?

Af Jørn Astrup Hansen 4

Finanskrisen har afdækket behovet for strengere krav og, navnlig, en holdningsændring. Finansministerens aftale med Goldman Sachs om et medejerskab til DONG kunne tyde på, at det har lan­ge udsigter med det sidste. Vi har svært ved at lægge finanskrisens bag … Fortsættes

Renteswap – et glimrende produkt?

Af Jørn Astrup Hansen 4

Ingen forstod swaplånene – hverken andelsboligforeningerne eller ban­­­­kerne – før det var for sent. Alle fejlvurderede i svær grad rente­ud­viklingen. Boligfor­enin­gerne, der ville sikre sig, satsede – og tabte. Jævnligt kan vi i aviserne læse om en stribe andelsboligforeninger, som … Fortsættes

DONG – en filial af Government Sachs

Af Jørn Astrup Hansen 5

Staten er i færd med at give Goldman Sachs en overnormal ind­fly­delse som med­ejer af DONG. Har finansministeren for­sømt en due diligence af Goldman Sachs? Eller er sagen af­gjort efter devisen Money talks?   DONG mangler kapital. Aktionærerne med den danske … Fortsættes

Kurspleje eller kursmanipulation?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Fuskeri. Bagmandspolitiet har taget fat på et opgør med 00’erne. I en stribe sager er der rejst tiltale for kursmanipulation, der ofte synes ud­løst af en giftig cocktail af aktieoptioner og tilbagekøbspro­gram­mer. Kombi­na­tionen bør ikke forekomme. Og myndighederne må væ­re … Fortsættes

Nykredit – problemer med fordøjelsen?

Af Jørn Astrup Hansen 2

Som Moses, der kom ned fra bjerget med de ti bud, kom Sass Larsen den 10. oktober ud ad døren til Erhvervsministeriet med SIFI-krave­ne. De er uden den samme strenghed som de ti bud. Alle institut­ter­ne opfylder uden videre kravene. … Fortsættes