Super Mario og bazookaen

Af Jørn Astrup Hansen 0

Over de næste 19 måneder pumper ECB 1.140 milliarder euro ud i økonomien for at tvinge renten ned. Det sker på et tids­punkt, hvor renten ligger omkring nul. Realøkono­mi­en re­a­gerer næppe på flere rentestimuli. Det ligner et kap­løb mod bunden. … Fortsættes

Finanskrisen – refleksioner over retsopgøret

Af Jørn Astrup Hansen 1

Syv år efter finanskrisen er vi kun lige kommet i gang med retsopgøret. Den dømmende magt bør spørge sig selv, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Og den lovgivende magt bør overveje, om straffebestemmel­ser­ne i lov om finansiel … Fortsættes

Spillet om kronen

Af Jørn Astrup Hansen 2

Den danske krone er som en korkprop, der af euroen er truk­ket under vand. Nationalbanken forsikrer, at kronen ik­ke popper op igen. Midlet, der skal holde kro­nen på plads – en negativ rente, kan vise sig både uhensigts­mæs­sigt og util­strækkeligt. … Fortsættes

TryghedsGruppen – hvad strides de om?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Tryg. TryghedsGruppen er en ejerforening, der skal varetage for­sikringstagernes interesser. Salget af livs­­forsikringssel­skab­­et og børsnoteringen af Tryg satte for­sik­­­rings­tagerne uden for reel indflydelse. TryghedsGruppens bestyrelse har mis­­for­stået sin opgave. Der er for tiden valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. Det lyder ikke … Fortsættes

Den lille nordjyske bankkrig

Af Jørn Astrup Hansen 0

Spar Nord og Nordjyske Bank har dystet om den knibske Nørre­sund­­by Bank. Nordjyske Bank synes at have truk­ket det læng­ste strå. Men har banken sejret ad helvede til? Og hvad laver Jyske Bank i Frede­riks­havn? Antallet af pengeinstitutter er halveret … Fortsættes

PFA – pensionsbranchens mønsterbryder

Af Jørn Astrup Hansen 3

PFA har givet sine konkurrenter baghjul. Drivmidlet har været en aggressiv markedsføring og en ukonventionel anvendelse af dele af selskabets bo­nus­hensættelser, der sammen med en be­skeden egenkapital udgør sel­skab­ets kapitalgrundlag. PFA Pension har de senere måneder fået en fyldig omtale … Fortsættes

Slaget om TrygFonden

Af Jørn Astrup Hansen 0

Slaget om TryghedsGruppens milliarder står ikke mellem grådige finansfolk og godhjertede filantroper. Det stå mellem sagtmodige forsikringstagere, der alt for længe har måttet se deres interesser trådt under fode, og TryghedsGruppens ledelse, der har gjort sig til filantroper for andre … Fortsættes

TryghedsGruppen under forandring

Af Jørn Astrup Hansen 3

Siden 2008 er der sket en demokratisering af valgene til TryghedsGruppens repræsentantskab, der tidligere havde karakter af en hem­melig loge. Lyset væl­der ind i TryghedsGruppen. En irreversibel proces er sat i gang.   TryghedsGruppen smba, forsikringsselskabet Trygs moderselskab, undergår for tiden … Fortsættes

Kapitalfondenes diskrete charme

Af Jørn Astrup Hansen 4

Uge 45 blev en mindeværdig uge for kapitalfondene. På skærmen kunne vi følge den triste historie om røveriet mod TDC. Vi erfarede om kapitalens flugtvej ud af Danmark via Luxembourg. Og i Ålborg meldte Altor Equity Partners udsolgt, da OW … Fortsættes

Retsopgør med lavthængende frugter og små fisk

Af Jørn Astrup Hansen 0

Amagerbanken. Det har ført til politisk opstandelse, at et medlem af Ama­ger­bank­ens be­styrelse kom for skade at hæve et større indlån 2 da­­ge før bankens konkurs. Politikerne over­re­agerer. Borgernes retsfølelse udfordres af mangelen på pro­por­ti­­o­­­nalitet og den ringe fremdrift i … Fortsættes

Aldrig mere en Nordisk Fjer?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Over sommeren har pressen underholdt os med forholdene i dækkoncernen Genan. Inden PKA, der var storaktionær, med en refleksbevægelse peger på revi­sor som den, der svigte­de, bør man gøre sig klart, at der stilles særlige krav til ikke blot revisionen … Fortsættes

Uden om realkreditten

Af Jørn Astrup Hansen 1

Bankerne er i færd med at erobre realkreditmarkedet. Fire af de store realkredit­sel­skaber er ejet af bankerne. Og bankerne tager i stigende omfang prioritetslån på egne bøger. Realkredittens særpræg er under pres. Så meget, at man i svage stun­der kunne … Fortsættes

Hunos svære linedans – TryghedsGruppen ved en korsvej (2)

Af Jørn Astrup Hansen 0

TryghedsGruppens bestyrelsesformand har ved skrivelse af 23. juli 2014 gjort følgende bemærkninger til min blog af 20. juli 2014, ”TryghedsGruppen ved en korsvej” (se denne): Kære Jørn Astrup Hansen Tak for dit blogindlæg i Berlingske den 20. juli 2014 med … Fortsættes

TryghedsGruppen ved en korsvej

Af Jørn Astrup Hansen 2

Det er gået op for bestyrelsen, at Trygs moderselskab ikke er en selvejende insti­tu­ti­on. Det er forsikringstagerne, der ejer TryghedsGruppens formue. Det er ejerne, der lægger ryg til, når Tryg forhøjer forsikringspræmien. Nu overvejer bestyrelsen at give ejerne andel i … Fortsættes

FIH – fra udvikling til afvikling

Af Jørn Astrup Hansen 0

FIH Erhvervsbank er gået i afviklingsmode. På Langelinie er man i færd med at skri­ve de sidste linjer i en dramatisk erhvervshistorie. Epilogen er ikke flatterende for de politiske myndigheder og bankens nuværende ejere, der tæller et par af lan­­dets … Fortsættes